Rus-midler

Illustrasjon av rusmidler

Rus-midler er alkohol og narkotika.
Alkohol er lovlig.
Narkotika er ulovlig.

Jeg må lære hva rus-midler gjør
med kroppen,
og med hvordan jeg oppfører meg.

Jeg kan snakke med personalet om rus-midler.
Jeg kan spørre om det jeg vil.

Personalet må hjelpe meg å ta gode valg,
så jeg ikke får problemer med alkohol og rus.
De kan hjelpe meg å si nei til ulovlige rus-midler.

Vi kan snakke sammen
om det jeg har opplevd.
Jeg kan få gode råd
om hvordan jeg kan bruke lovlige rus-midler
uten at det blir trøbbel for meg eller andre.

Personalet skal ikke kjefte på meg
selv om jeg har prøvd rus-midler.

Det er viktig å be om hjelp og beslutnings-støtte
og snakke med en person jeg stoler på
hvis jeg synes det er blitt vanskelig med rusmidler.

Hvis personalet er bekymret for
hvordan jeg har det,
må de finne ut hvem som kan hjelpe meg.

Hva betyr ordet?

Personalet

De som hjelper meg i det daglige
der jeg bor.

Beslutnings-støtte

Få hjelp til å bestemme selv
og til å ta valg.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert onsdag 2. juni 2021