Hjelpe-midler

Illustrasjon av hjelpemidler

Med hjelpe-midler
kan barn, ungdom, voksne og gamle
klare flere ting selv.
Dette heter også velferds-teknologi.

Et eksempel er
hjelp med å snakke.
Et annet eksempel er
hjelp med å huske avtaler.

Hjelpe-midler kan også
gjøre ting lettere for meg i huset.
Et eksempel er en robot-støvsuger.

Personalet skal hjelpe meg med
å finne hjelpe-midler
og velferds-teknologi
som passer for meg.

Vi kan snakke med ergo-terapeuten.
Ergo-terapeuten kan mye om hjelpe-midler.
Vi kan også snakke med hjelpe-middel-sentralen.
Hjelpe-middel-sentralen har oversikt
over alle hjelpe-midlene som jeg kan trenge.