Trygg hverdag

Illustrasjon av trygg hverdag

Jeg skal ha det trygt
der jeg er,
som hjemme, ute og andre steder.

Jeg skal få hjelp når jeg er redd eller syk.

Hvis noen er
slemme, slår eller skader meg,
må jeg fortelle
om det som har skjedd,
slik at jeg kan få hjelp.

Personalet skal høre på meg
og hjelpe meg.
Hvis det har skjedd noe alvorlig,
må jeg eller personalet
ringe legen eller politiet.