Eget hjem

Illustrasjon av eget hjem

Når jeg blir voksen
kan jeg flytte for meg selv.

Jeg må finne ut hvor jeg vil bo.
Da kan jeg snakke med mine nærmeste
og med de som hjelper meg.

Jeg må finne ut
om jeg vil bo alene
eller sammen med noen.

Kanskje jeg vil bo
ved naturen,
ved butikkene,
ved jobben
eller ved familien min?

Jeg må føle meg trygg hjemme.
Da må jeg få den hjelpen jeg trenger
og de hjelpe-midlene jeg trenger.

Hva betyr ordet?

Mine nærmeste

Mennesker som kjenner meg godt
og som jeg kjenner godt.

Hjelpe-midler

En ting som hjelper meg i hverdagen.
For eksempel en rullestol, støtte-håndtak
eller tale-maskin.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert onsdag 2. juni 2021