En jobb

Illustrasjon av en jobb

På jobben
kan jeg gjøre noe nyttig og viktig
og treffe venner.
Når jeg kommer hjem,
har jeg fri.

På skolen
kan jeg trene på å ha en jobb,
og besøke steder jeg ønsker å jobbe
for å lære hva de gjør der.

En som jobber hos NAV-kontoret,
kan hjelpe meg
med å finne en jobb
eller et dag-tilbud.
En koordinator kan også hjelpe meg.

Jeg kan få hjelp med å finne ut
hva jeg har lyst til å jobbe med.

Jeg kan få hjelp med å finne ut
hva jeg er god på.

Jeg kan få hjelp med å
søke på en jobb.

Hva betyr ordet?

NAV-kontoret

NAV-kontoret skal hjelpe meg
med å få en jobb.
Hvis jeg ikke kan jobbe og tjene penger,
skal NAV hjelpe meg.
Eksempler er uføretrygd eller pensjon.

Dag-tilbud

Et sted å være om dagen
hvor jeg kan treffe andre
og ha noe å gjøre.
Aktiviteter kan være trim, turer,
lage mat, spille spill
og andre hyggelige ting.

Koordinator

Den som lager den individuelle planen
sammen med meg
og som passer på
at de ulike tjenestene sam-arbeider.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert onsdag 2. juni 2021