Fra ungdom til voksen

Illustrasjon av fra ungdom til voksen

Når jeg blir ungdom og voksen
får jeg kanskje hjelp fra et nytt personale.
Det er viktig at det nye personalet
blir kjent med meg
og at jeg blir kjent med dem.

Jeg må få klare mest mulig selv
og få den hjelpen jeg trenger.

Jeg må få hjelp til å finne ut
hva jeg vil jobbe med
når jeg er ferdig på skolen.

Jeg må få si hva jeg mener
og bli hørt.

Jeg kan få min egen
individuelle plan og koordinator hvis jeg vil.

I den individuelle planen står det
hva jeg kan trenge av hjelp fremover
hvem som skal hjelpe meg
og hvordan de som hjelper meg
skal sam-arbeide.

Hva betyr ordet?

Personalet

De som hjelper meg i det daglige
der jeg bor.

Individuell plan

En plan for det jeg trenger hjelp til.
Alle som skal hjelpe må sam-arbeide
slik at planen blir fulgt.

Koordinator

Den som lager den individuelle planen
sammen med meg
og som passer på
at de ulike tjenestene sam-arbeider.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert onsdag 2. juni 2021