Om døden

Illustrasjon av en gravstein

Vi skal alle dø en gang.
Døden er en del av livet.

Når livet går mot slutten,
skal personalet hjelpe meg
og passe på meg
så jeg kjenner meg trygg
og ikke har det vondt.

Når jeg har tanker
om livet og døden,
kan jeg snakke med personalet
om tankene mine.

Jeg kan også be om
å få snakke med en fra kirken
eller mitt tros-samfunn,
som prest, imam
eller en annen person
som kan være god å snakke med.

Hva betyr ordet?

Personalet

De som hjelper meg i det daglige
der jeg bor.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert onsdag 2. juni 2021