Personalet, familien min og jeg

Illustrasjon av personalet, familien min og jeg

Mine nærmeste er
mennesker jeg er glad i
og som jeg vet er glad i meg.
Det er mennesker som kjenner meg godt.

Når jeg har det vanskelig,
går jeg til dem jeg er trygg på
og som kjenner meg best.

De nærmeste kan hjelpe meg å finne ut
hvordan jeg kan komme ut av
det som er vanskelig.

De nærmeste kan hjelpe meg
når jeg ikke vet hva jeg vil.

Jeg bestemmer selv hva personalet
kan fortelle til mine nærmeste.

Hvis jeg er uenig med mine nærmeste,
må personalet høre på meg
og støtte meg.

Personalet kan hjelpe meg
å snakke med mine nærmeste.

Hva betyr ordet?

Mine nærmeste

Menneskene som kjenner meg godt
og som jeg kjenner godt.

Personalet

De som hjelper meg i det daglige
der jeg bor.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert onsdag 2. juni 2021