Be fastlegen om medisinliste - det kan redde livet ditt

Leger og sykehus har ingen felles oversikt over medisinene du bruker. Derfor bør du få en oppdatert liste av fastlegen som du alltid har med deg. En slik liste kalles medisinliste og kan være livsviktig i en akutt situasjon.

Pasient, fastlege og medisinliste

Illustrasjon: Stig Marlon Weston

Hvem trenger en medisinliste?

​En medisinliste er viktig for deg som bruker mange medisiner og er i kontakt med flere leger. Det gjelder spesielt eldre mennesker da de går på flest medisiner og er mest sårbare for bivirkninger.

Listen er spesielt viktig hvis du skal behandles på sykehus. Medisinlisten er også lur å ha med på reise i tilfelle du trenger nye medisiner eller må oppsøke lege.

Hvorfor trenger jeg en medisinliste?

​Fastlege og sykehusleger bruker forskjellige elektroniske journalsystemer. Medisinopplysninger må sendes og oppdateres manuelt. Da kan det skje feil. Sykehuslegene har derfor ikke alltid god oversikt over medisinbruken din. Du kan risikere å få en ny medisin som ikke går godt sammen med de du allerede bruker. Slik feilmedisinering kan få alvorlige følger.

Innføring av Pasientens legemiddelliste (PLL)

Myndighetene utvikler nå en felles nasjonal, elektronisk medisinliste som vil få navnet Pasientens legemiddelliste (PLL). Når den blir tatt i bruk i hele landet, vil alle endringer i pasientens medisiner straks bli tilgjengelig for pasienten selv og for helsepersonell som trenger opplysningene i forbindelse med behandling av enkeltpasienter.

Hvor får jeg en medisinliste?

​Fastlegen din har plikt til å gi deg en oppdatert medisinliste. Be fastlegen forklare deg hvorfor og hvordan du bruker hver enkelt medisin. Husk også medisiner du bare bruker av og til, vitaminer, kosttilskudd og naturmedisiner.

Endres medisinbruken din skal du få en ny liste uansett om du er på legekontor eller sykehus. En gang i året bør du be legen om en gjennomgang av alle medisinene du bruker.

Ha alltid listen med deg og vis den frem når du er hos lege, tannlege og apotek. En oppdatert medisinliste bidrar til riktig behandling og kan redde livet ditt.

Se plakat om medisinliste​.

Hva skal medisinlisten inneholde?

​På listen skal følgende informasjon alltid være med for hver medisin:

  • Navn på virkestoff (det aktive stoffet i medisinen)
  • Eventuelt produktnavn (salgsnavn)
  • Legemiddelform ( for eksempel tablett, kapsel, inhalator)
  • Styrke (hvor mye virkestoff det er for eksempel i hver tablett. Ofte oppgitt i milligram = mg)
  • Dosering (for eksempel 1 tablett hver morgen)
  • Bruksområde (for eksempel blodtrykksmedisin)

Eksempel:

  • Norvasc (amlodipin) tablett 5mg
  • 1 tablett daglig. Mot høyt blodtrykk.

Medisinliste-app

​På iPhone og Android-mobiler kan du laste ned appen "Min Felleskatalog" der du blant annet kan legge inn din medisinliste.