Riktig bruk av reseptfri nesespray

Spray mot nesetetthet kan være til god hjelp, men langvarig bruk kan føre til avhengighet og konstant tett nese. Unngå derfor sammenhengende bruk over 10 dager.

Reseptfri nesespray bør bare brukes for å lindre plager ved akutte luftveisinfeksjoner, som forkjølelse. Annen bruk skal avtales med lege. Nesespray reduserer symptomene, men forkorter ikke sykdommen.

Les godt på pakningen og ta vare på pakningsvedlegget. Begge inneholder viktig informasjon om hvordan medisinen skal brukes.

Disse rådene gjelder nesespray som inneholder virkestoffene Xylometazolin, xylometazolin i kombinasjon med ipratropium og oksymetazolin. Du finner disse i blant annet Otrivin, Zycomb og Rhinox.

Slik virker nesespray

Nesetetthet ved forkjølelse skyldes at slimhinnene i nesen hovner opp. Nesesprayen gjør at blodårene i nesen trekker seg sammen slik at hevelsen blir mindre. Ved langvarig bruk kan blodårene bli overstimulert slik at de mister sin naturlige evne til å trekke seg sammen. Derfor er det viktig at du ikke bruker nesespray i mer enn 10 dager sammenhengende.

Når bør du kontakte lege?

Rådfør deg med lege eller apotek dersom

  • symptomene dine forverres eller ikke bedres innen 10 dager
  • du får plagsomme bivirkninger eller bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget
  • du har langvarige plager med tett nese

Andre sykdommer enn forkjølelse kan også gi tett nese. Ved langvarig nesetetthet kan du ha behov for grundig legeundersøkelse for å få riktig diagnose og behandling.

Avhengig av nesespray?

Det viktigste for å forebygge avhengighet er å ikke bruke flere doser nesespray eller nesedråper enn nødvendig, og ikke lenger enn i 10 dager.

Dersom du kjenner deg avhengig av nesespray, skal du stoppe behandlingen. Du vil da kunne oppleve at nesetettheten forbigående forverrer seg, for deretter å gradvis forsvinne i løpet av de neste ukene. For de fleste går tilstanden over uten ytterligere behandling.

For noen kan bruk av nesespray med kortison dempe symptomene.

Bruk av nesespray når du er gravid eller ammer

Gravide og ammende kan bruke reseptfri nesespray mot nesetetthet ved forkjølelse på samme måte som andre pasienter.

Langvarig nesetetthet er en ganske vanlig plage under svangerskap og skyldes hormonforandringer i slimhinnene. Plagene kan lindres ved å sove med hodet lett hevet og evt. bruk av saltvannsdråper eller spray.

Bruk av nesespray hos barn

Hvis barnet er under 2 år bør du bruke saltvannsdråper eller saltvannsspray fremfor nesespray og nesedråper mot tett nese.

Ikke gi barn under 2 år slimhinneavsvellende nesespray eller nesedråper uten at du har snakket med lege, apotek eller helsesykepleier. Små barn er mer følsomme for virkestoffene og kan få bivirkninger fra hjerte-karsystemet samt uro og søvnproblemer.

To virkestoffer (oksymetazolin eller xylometazolin) er godkjent i reseptfrie nesedråper og nesespray for voksne og barn over 2 år. Til barn under 2 år finnes det bare ett godkjent produkt og det bør bare brukes i samråd med helsepersonell: Rhinox (oxymetazolin) 0,1mg/ml – nesespray og nesedråper.

Riktig bruk hos barn:

  • Ikke gi flere doser i døgnet enn anbefalt.
  • Barn bør ikke bruke nesespray eller nesedråper i mer enn 5 sammenhengende dager.
  • Snakk med legen dersom behandlingen ikke virker eller dersom du tror barnet har fått alvorlige bivirkninger.

Ikke bruk utenlandske produkter til barn

I flere andre land selges forskjellige kombinasjonsprodukter mot forkjølelsesplager. Det dreier seg ofte om pulver som røres ut i varmt vann. Slike produkter inneholde ofte paracetamol i doser beregnet på voksne, og andre virkestoffer som kan gi alvorlige bivirkninger hos barn.

Felleskatalogen

Har du mistet pakningsvedlegget ditt? På Felleskatalogen finner du oppdaterte, digitale pakningsvedlegg og oversikt over hvilke medisiner som er til salgs i Norge.

Innholdet er levert av Direktoratet for medisinske produkter (DMP)

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) . Riktig bruk av reseptfri nesespray. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 12. januar 2023 [hentet onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/medisiner/nesespray/

Sist oppdatert torsdag 12. januar 2023