Sol og legemidler – unngå hudreaksjoner

Noen legemidler gjør huden ømfintlig for sol. Forebygg utslett og les pakningsvedlegget for å sjekke om dette gjelder et legemiddel du bruker.

Kvinne soler seg.

Illustrasjon: Scanstock Photo

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Legemidlene som kan gi hudreaksjoner i solen brukes både til å behandle kroniske lidelser, som for eksempel hjertesvikt, og kortvarige og mindre alvorlige sykdommer, som halsbetennelse eller urinveisinfeksjon. P-piller kan også i sjeldne tilfeller gi hudutslett i kombinasjon med sol.​​

​Forebygg hudreaksjoner

Det er best å være føre var. Når utslettet er kommet kan ferien bli en ubehagelig opplevelse. De aller fleste hudreaksjoner vil gå over, men i verste fall kan man få mer langvarige hudplager.

Solkrem med høy solfaktor gir beskyttelse. De første dagene er det lurt å begrense solingen. Har du først fått kraftig og ubehagelig utslett kan det være nødvendig å kontakte lege.

Beskytt deg mot sola også ved kortvarig legemiddelbruk

Pasienter som er vant til å bruke legemidler er gjerne klar over mulige bivirkninger ved soling. Det gjelder for eksempel hjertepasienter og pasienter med psykiske lidelser. Pasienter som bruker legemidler for en kortere periode, for eksempel mot infeksjoner, er ikke nødvendigvis like klar over at de kan få reaksjoner etter å ha vært i solen.

Kombinasjonen p-piller og sol kan gi pigmentflekker i ansiktet. Dette er ikke en vanlig bivirkning med tanke på hvor mange kvinner som bruker p-piller. Et godt råd er å prøve seg forsiktig fram for å se om man er blant de som får slike reaksjoner.

​Les pakningsvedlegget

​Les pakningsvedlegget hvis du er usikker på om ditt legemiddel kan gi hudreaksjoner i solen. Du kan søke opp pakningsvedlegget i Felleskatalogen. Du kan også spørre fastlegen eller på apoteket.​​

Eksempler på legemidler som kan gi hudreaksjoner i kombinasjon med sol

Legemidler mot infeksjoner

  • Doksycyklin – brukes mot klamydiainfeksjoner, lungebetennelse og bronkitt og andre infeksjoner. Kan gi utslett.
  • Tetracykliner – brukes mot lungebetennelse, bronkitt og kviser. Kan gi utslett og solømfintlighet.
  • Trimetoprim – brukes mot urinveisinfeksjoner. Kan gi utslett.
  • Trimetoprim-sulfa – brukes mot urinveisinfeksjoner og luftveisinfeksjoner. Kan gi utslett.

Vanndrivende legemidler

Tiazider – brukes mot høyt blodtrykk. Kan i sjeldne tilfeller gjøre deg langvarig ømfintlig for sol.

Legemidler mot slitasjegikt og revmatisme

Naproksen – brukes mot smerter ved slitasjegikt og revmatisme. Kan i sjeldne tilfeller gi utslett og gjøre deg langvarig ømfintlig for sol.

​Hjertemedisiner

  • Kaptopril – brukes mot høyt blodtrykk og hjertesvikt. Kan gi utslett.
  • Amiodaron – brukt mot hjerterytmeforstyrrelser. Gjør deg ofte langvarig ømfintlig for sol.

Smertestillende medisiner

Smertestillende gel som brukes på huden og inneholder virkestoffet ketoprofen kan gi hudreaksjoner ved eksponering for sollys. Reaksjonene kan i sjeldne tilfeller være alvorlige. Les mer om ketoprofen gel.

Legemidler mot psykiske lidelser

Haloperidol – brukes mot forskjellige psykiske lidelser. Kan i sjeldne tilfeller gi utslett.

​P-piller

​P-piller kan i sjeldne tilfeller gi utslett i form av brunaktige flekker i ansiktet.