Betaling for kremer, salver, gel og oljer ved betydelige og kroniske hudlidelser med uttørring av huden

Hvis du har betydelige og kroniske hudlidelser med uttørring av huden, kan du få dekket deler av utgiftene dine til kremer, salver, gel og oljer.

Dame som er på apotek

Illustrasjon: Morten Rakke / Helfo

Hva kan du få dekket?

Helfo kan gi bidrag til dekning av utgifter til kremer, salver, gel og oljer ved betydelige og kroniske hudlidelser som fører til uttørring av huden. 

Helfo kan også gi bidrag til dekning av utgifter til såpefrie renseprodukter med bruksområde hudlidelser med uttørret og skadet hud.  

Behovet regnes som kronisk når det er forventet å vare i to år eller mer.

Når du har betalt mer enn 2151 kroner i et kalenderår (2070 kroner i 2023), kan du søke om å få dekket 90 prosent av utgiftene som overstiger egenbetalingen på 2151 kroner. Denne egenbetalingen inngår ikke i frikortordningen for helsetjenester. 

Du kan få bidrag til dekning av utgifter til hydrokolloide sårplater av Helfo, så lenge det ikke er kommunens helse- og omsorgstjeneste som utfører behandlingen.   

Helfo kan ikke gi bidrag til dekning av serum.

Legeerklæring 

Før du søker om å få dekket utgiftene dine første gang, må Helfo ha fått tilsendt en legeerklæring fra en spesialist i hudsykdommer, en lege ved brannskadeavsnittet ved Haukeland sykehus, en spesialist i barnesykdommer eller en lege ved tilsvarende sykehusavdeling.  

Du må sende ny legeerklæring fra spesialist hvert tredje år, og når du trenger nye produkter eller større mengder enn det vedtaket ditt omfatter. 

Legeerklæringen må dokumentere at du har en utbredt og kronisk hudlidelse som fører til uttørring av huden. 

Spesialisten fyller ut skjemaet på vegne av deg.

Legeerklæring fra relevant spesialist ved søknad om bidrag til salver, kremer, gel og oljer ftrl. § 5-22 (05-22.09) Bokmål 

Legeerklæring frå relevant spesialist ved søknad om bidrag til salvar, kremar, gel og oljar ftrl. § 5-22 (05-22.09) Nynorsk 

Erklæringen må inneholde følgende opplysninger: 

 • navnet ditt, adressen din og fødselsnummeret ditt 
 • diagnose, med informasjon om lidelsens utbredelse 
 • hvilke produkter du skal bruke 
 • ca. totalforbruk av salver, kremer, gel og oljer per år 
 • bekreftelse på at behovet for behandling forventes å bli varig 

Det er ikke et krav at du må kjøpe produktene på apotek eller hos bandasjist. 

Send søknad til Helfo 

Du kan søke om å få refundert utgifter til kremer, salver, gel og oljer ved å bruke digitalt skjema. Husk at Helfo først må ha mottatt en legeerklæring fra spesialist. 

Nyttig informasjon om å sende digitalt skjema, finner du her. 

Du søker om refusjon ved å sende Helfo spesifiserte kvitteringer.  

En spesifisert kvittering må inneholde  

 • produktnavn  
 • mengde  
 • pris  
 • kjøpsdato 
 • navn på forhandler 

Helfo godtar ikke ordrebekreftelse, ordreseddel eller pakkseddel som erstatning for faktura eller kvittering. Hvis du har handlet på nettapotek og mangler gyldig kvittering, må du kontakte nettapoteket for å få kvitteringen. 

Du må sende søknaden med kvitteringer til Helfo senest innen 30. juni året etter at du hadde utgiftene. 

Saksbehandlingstiden til Helfo er inntil åtte uker for disse søknadene. 

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut kvitteringsskjema og sende det inn sammen med originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. 

Det kan være lurt å ta en kopi av originalkvitteringene før du sender dem. 

Fullmakt ved Helfo-henvendelser 

Kontakter du Helfo på vegne av andre, må du ha fullmakt.

Les mer om hvordan du kan ordne fullmakt ved Helfo-henvendelser.

Ettersending av dokumentasjon

Dersom du må ettersende dokumentasjon, går du frem på følgende måte når du har logget deg inn i Altinn:

 • Velg «Tilleggsopplysninger til søknad/fullmakt» fra rullegardinmenyen under «Hva gjelder innsending»/ «Innsendingen gjelder».
 • Under «Tilleggsopplysninger» velger du «Etterspurt dokumentasjon».
 • Det er svært viktig at du fyller inn referansenummeret til din eksisterende sak. Da kan vi behandle saken din raskere. Referansenummeret kan for eksempel se slik ut: «22/0000».

Innhaldet er levert av Helfo

Helfo. Betaling for kremer, salver, gel og oljer ved betydelige og kroniske hudlidelser med uttørring av huden . [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 2. februar 2024 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/betaling-for-helsetjenester/betaling-for-kremer-salver-gel-og-oljer-ved-betydelige-og-kroniske-hudlidelser-med-uttorring-av-huden/

Sist oppdatert fredag 2. februar 2024