Donorkort

Her kan du opprette et digitalt donorkort i kjernejournalen din. Du bør også fortelle dine nærmeste om ditt ønske om å være organdonor.

Om tjenesten

Hvis du ønsker å være organdonor, er det viktig at dine nærmeste pårørende kjenner til det. Det er din vilje til organdonasjon som gjelder. Du kan også fylle ut et donorkort, som er en bekreftelse på at dine nærmeste er informert.

​Alle kan si ja til organdonasjon, uavhengig av sykdommer, alder eller medisinbruk. Skulle donasjon bli aktuelt, vil det gjøres en medisinsk vurdering for å se om organene er egnet for transplantasjon.

Finn mer informasjon om organdonasjon