Brudd i håndleddet

Håndleddsbrudd er en av de vanligste bruddtypene, og er brudd like ved eller i håndleddet. Det er mange faktorer som spiller en rolle for hvilken behandling du får.

Gipset hånd i fatle

Oppsummering

I og rundt håndleddet er det flere bein og mindre knokler. Brudd i håndleddet kan oppstå etter fall, eller andre skader etter at du har «tatt deg for» med hendene. Hvis du har veldig vondt, hevelse eller vansker med å bevege håndleddet må du oppsøke lege eller legevakt for å få tatt røntgenbilde.

De fleste bruddene kan og bør behandles med gips. Det er likevel en del brudd der operasjon anses som den beste behandlingen. Det gjelder cirka 30 prosent av alle håndleddsbrudd.

Hva annet kan det være

Det kan være vanskelig å avgjøre om håndleddet er forstuet, eller om det er brudd. Andre brudd i hånden og underarmen kan oppstå ved liknende skader, for eksempel underarmsbrudd eller brudd i båtbenet i håndroten. Den akutte behandlingen inkludert utredning med røntgen blir den samme.

Behandling

Avhengig av hvor alvorlig bruddet i håndleddet er, vil legene vurdere om du skal gipses, opereres eller følges opp på andre vis. Brudd som ikke opereres gipses vanligvis i fire til fem uker. Det er flere operasjonsteknikker som brukes.

Omtrent halvparten av pasientene med håndleddsbrudd har fin stilling i bruddet og behandles med gips i cirka 4 uker. Voksne med håndleddsbrudd som er feilstilt får lokalbedøvelse og eventuelt andre smertestillende medikamenter før vi setter bruddflatene i riktig posisjon (lukket reposisjon) og gipser. Hos barn gjøres det en vurdering sammen med de foresatte på om et feilstilt brudd er egnet for å rettes opp under lokalbedøvelse og smertestillende medisiner, eller om det bør gjøres i narkose.

Hvis det er behov for operasjon kan bruddkirurgien variere fra enklere inngrep til mer kompliserte og langvarige operasjoner. Du vil bli informert i forkant om omfanget av operasjonen din av kirurgen. Operasjonen utføres oftest med bedøvelse i armen.

De ulike operasjonsmetodene avhenger av bruddet og tilstanden din: Noen ganger setter vi inn en plate som festes til benet som holder bruddet i korrekt stilling til det har grodd. I andre tilfeller kan vi sette inn stålpinner, eller en ytre ramme (ekstern fiksatør) som holder bruddet på plass.

Det vil variere fra person til person hvilke forhåndsregler du skal ta, og om du skal begrense visse bevegelser rett etter operasjonen.

Oppfølging

Egentrening

Det er svært viktig at du kommer raskt i gang med bevegelse av fingrene for å unngå at de stivner. Dette bør startes så snart som mulig, enten du er behandlet med gips og/eller operasjon. . Du får råd og tips om opptrening av de som behandler deg, eventuelt i samarbeid med fysioterapeut som kan hjelpe deg i gang.

Din egeninnsats og motivasjon for trening er viktig. Hvis du kommer raskt i gang med bevegelse i fingre og hånd er faren for komplikasjoner mindre. Du får smertestillende for å klare å trene.

Hvor lenge du blir på sykehuset etter operasjon er individuelt, og varierer noe. De aller fleste får dagkirurgisk behandling, og trenger ikke å overnatte. Etter at du har kommet hjem, skal du i gang med treningen, enten alene eller ved hjelp av fysioterapeut på hjemstedet.

Kontroller

Du blir kalt inn til kontroller etter avtale med den som behandlet deg. Hvor ofte du vil bli innkalt, vurderes individuelt, og avhenger av hvilken type behandling du har vært gjennom. Enkelte brudd som har blitt behandlet med gips kan flytte på seg, og en senere operasjon kan bli aktuelt.

Sykemelding

Dette vil variere ut fra alvorlighetsgraden av bruddet og hvilket yrke du har. Dersom du ikke har en jobb bestående av fysisk arbeid, vil sykemeldingstiden være cirka to uker. Har du en jobb med tungt fysisk arbeid vil du bli sykemeldt i cirka seks uker. Hvor lenge du sykemeldes, avgjøres i samråd med legen.

Prognose

De fleste kommer seg fint etter håndleddsbrudd og får tilbake nærmest full funksjon. Selve opptreningen etter gipsetid og operasjon tar imidlertid mange måneder, og det er vanlig å oppleve bedring opptil et helt år etter skaden. Et lite mindretall vil kunne få vedvarende smerter og redusert funksjon.

Mulige komplikasjoner ved brudd i håndleddet

Den lange strekkesenen til tommelen passerer over det typiske stedet for håndleddsbrudd. På grunn av trykk og blødning kan senen i noen tilfeller svekkes og ryke i forløpet. Hvis du merker plutselig redusert evne til å strekke tommelen, bør du ta kontakt med sykehuset som behandler deg.

Komplekst regionalt smertesyndrom er en sjelden, men smertefull lidelse som kjennetegnes av store smerter, hevelse og rødhet, glinsende hud, nedsatt bevegelse og økt behåring på den skadede armen. Dersom dette skulle oppstå vil du bli henvist til et tverrfaglig team som vil yte nødvendige hjelp og behandling. Det er viktig å merke seg at dette smertesyndromet kan oppstå uavhengig av hvilken behandling du har fått, og kan også oppstå etter helt andre typer skader.

Komplikasjoner etter operasjon

Ved alle kirurgiske inngrep er det risiko for komplikasjoner. Én mulig komplikasjon etter operasjon ved håndleddsbrudd er nerveskade med tap av følesansen. Hvis du merker nummenhet eller endret følesans skal du kontakte de som behandlet deg. Det er viktig å finne ut av om dette er noe som går over, eller om det kan bli en varig nedsettelse av følelsen din.
Sykehuset gjør sitt ytterste for å forebygge infeksjon, men dette forekommer likevel hos en liten andel av pasientene. Ved mistanke om infeksjon skal du raskt kontakte sykehuset.

Akutt medisinsk hjelp

113

Dersom du trur at tilstanden er farleg eller lett kan bli det, skal du straks ringje medisinsk nødtelefon 113.

Legevakt

116 117

Ring legevakta når det hastar å få hjelp, eller dersom fastlegen ikkje er tilgjengeleg.

Døgnope

Frønsdal KB, Kvernmo HD, Hove L, Husby T, Røkkum M, Odinsson A, Skoglund K, et al. Behandling av håndleddsbrudd (distale radiusfrakturer) hos voksne [Internett PDF] Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3–2013201. Frønsdal et al. [hentet 2021-03-04]. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2013/rapport_2013_behandling-av-handleddsbrudd-hos-voksne.pdf

Geissler WB. Kap. 17 Wrist Arthroscopy. I: Wolfe SW, Hotchkiss RN, Pederson WC, Kozin SH, Cohen MS, redaktører. Green´s operative hand surgery. 7. utg. Philadelphia (USA): Elsevier; 2016. s. 653-696 (volum 1).

Hove L. Kap. 18 Distale radiusfrakturer. I: Finsen VR, Husby T, Hove LM, redaktører. Håndkirurgi. Ridabu: Legeforlaget; 2009. s. 120-129.

Oslo universitetssykehus. Håndleddsbrudd, informasjon ved gipsfjerning [Internett]. Oslo: 2017, Ehåndboka, Oslo universitetssykehus [hentet 2021-03-04]. Tilgjengelig fra: https://ehandboken.ous-hf.no/

Innhaldet er levert av Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF. Brudd i håndleddet. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 4. mars 2021 [henta måndag 22. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/forstehjelp/behandling-av-skader/brudd-i-handledd/

Sist oppdatert torsdag 4. mars 2021