Førstehjelp ved nedkjøling

Om en skadd eller syk person blir kald, kan skadene forverres. Derfor er det viktig å passe på at skadde eller syke ikke blir nedkjølt.

Om nedkjøling

Nedkjøling er farlig og kan føre til alvorlig skade og død. I Norge er faren for nedkjøling stor hele året. Nedkjøling er spesielt aktuelt i forbindelse med snøskred og drukning, men kan skje i romtemperatur dersom noen blir liggende urørlig over lang tid.

Er du skadet eller syk, vil et fall i kroppstemperaturen føre til økt oksygenforbruk og økt blødning.

Symptomer på nedkjøling

  • Mild: Personen er våken og fryser med skjelving
  • Moderat: Redusert bevissthet, personen skjelver ikke lenger
  • Alvorlig: Bevistløs, men puster
  • Dyp nedkjøling: Bevisstløs, puster ikke

Slik gir du førstehjelp ved nedkjøling

  • Fjern vått tøy
  • Pakk personen godt inn i varmt tøy og dekk til slik at det blir vindtett
  • Tilfør varme
  • Overvåk bevissthet og pust
  • Få personen innendørs om mulig
  • Ring 113 for å få veiledning

Det kan være vanskelig å finne ut om en bevisstløs person puster, fordi vi puster mye saktere når vi er nedkjølt. Det kan være nødvendig at du holder fri luftvei og sjekker pusten i et helt minutt, før du kan konkludere med at en person ikke puster.

Prøv å finn ut hvor lenge personen har blitt nedkjølt, hva temperaturen er der personen ble funnet og hva som har skjedd i forkant.

Hjertestans på grunn av nedkjøling

Har en person fått hjertestans på grunn av nedkjøling, må du starte hjerte- og lungeredning. Det er viktig å ikke gi opp forsøket på å gjenopplive en person, dersom hjertestansen har skjedd fordi personen er nedkjølt.

Innhaldet er levert av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Førstehjelp ved nedkjøling . [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 4. august 2023 [henta søndag 14. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/forstehjelp/forstehjelp-ved-nedkjoling/

Sist oppdatert fredag 4. august 2023