Førstehjelp ved hjernerystelse

Ved symptomer på hjernerystelse må du kontakte lege. De kan gi deg råd om observasjon og om det er behov for å dra til legevakt eller sykehus.

Hva er hjernerystelse?

Hjernerystelse er en hodeskade som oppstår når en plutselig kraft får hjernen til å riste eller slå mot innsiden av skallen. Dette er spesielt vanlig i situasjoner som bilulykker, ved fall eller under sport og aktiviteter som kan føre til slag mot hodet.

Symptomer på hjernerystelse

  • Kortvarig tap av bevissthet. Dette varer ofte ikke i mer enn et par minutter.
  • Hukommelsestap i perioder før eller etter skaden.
  • Forvirring eller følelse av å være desorientert og ikke helt "med".
  • Kvalme eller oppkast er et vanlig tegn, særlig rett etter skaden.
  • Hodepine som ofte oppstår umiddelbart, og kan vare i flere dager.
  • Trøtthet og døsighet som gjør at du føler deg ekstra sliten eller har lyst til å sove mer enn vanlig.
  • Svimmelhet eller en følelse av å være ustødig og at det "snurrer" for deg.
  • Konsentrasjonsvansker og problemer med å fokusere eller huske ting.

Disse symptomene er vanlige like etter hjernerystelsen, men de vil som regel gå over innen en uke. Har en person disse symptomene etter en hodeskade må du kontakte lege for å finne ut hvor mye tilsyn som er nødvendig. 

Når bør du søke hjelp?

Hjernerystelse skal tas alvorlig, uavhengig av alder, fordi hjernen er et av de mest kritiske organene vi har. Barn og eldre får lettere hjernerystelse og du må ha en lavere terskel for å få legetilsyn dersom de har en hodeskade. Er du i tvil om hvor alvorlig skaden er, eller hvordan du skal behandle den, kontakt lege eller legevakt.

Symptomer som krever rask handling

Hvis personen har redusert bevissthet, sterk hodepine som ikke går over, er svimmel, kvalm, kaster opp eller virker forvirret, bør du kontakte lege eller legevakt umiddelbart.

Akutt helsehjelp

Hvis personen ikke våkner eller er vanskelig å vekke, må du legge personen i sideleie for å sikre at luftveiene er åpne, og ringe 113 øyeblikkelig.

Behandling og overvåking ved hjernerystelse

Den første tiden etter en hjernerystelse er det viktig med hvile og tilsyn. Hverken voksne eller barn skal være alene etter en hjernerystelse. Legen kan avklare hvor mye tilsyn som er nødvendig.

Personen bør det ta det med ro og ligge med hodet litt hevet. Hold et øye med pust og bevissthet, og prat rolig med personen for å holde dem orientert. Det kan også være lurt å vekke personen noen ganger i løpet av den første natten for å sjekke tilstanden. Hvis du må flytte et barn med hjernerystelse, bør du bære barnet i liggende stilling.

Det er viktig å la hjernen få hvile for å bli frisk. Begrens skjermtid og lesing de første dagene, og unngå fysisk aktivitet. Vent med å delta i sportsaktiviteter til et par uker etter skaden.

Ta smertestillende for hodepine. Bruk paracetamol, men unngå ibuprofen som kan øke risikoen for blødning.

Akutt medisinsk hjelp

113

Dersom du trur at tilstanden er farleg eller lett kan bli det, skal du straks ringje medisinsk nødtelefon 113.

Legevakt

116 117

Ring legevakta når det hastar å få hjelp, eller dersom fastlegen ikkje er tilgjengeleg.

Døgnope

Innhaldet er levert av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Førstehjelp ved hjernerystelse. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 20. mars 2024 [henta måndag 22. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/forstehjelp/hjernerystelse-barn/

Sist oppdatert onsdag 20. mars 2024