Blåskjell og skalldyrforgiftninger

Alger kan lage giftstoffer som tas opp av og oppkonsentreres i skjell og skalldyr. Ved å spise skjell og skalldyr kan du derfor bli forgiftet. Algegifter setter ingen smak eller lukt og kan forekomme til alle årstider.

Sankede blåskjell

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Er det trygt å spise blåskjell?

Det sankes skjell langs hele kysten og til alle årstider. Under algeoppblomstringer kan det være fare for at skjellene er giftige.

Husk å sjekke om det er trygt å sanke skjell i ditt område på Mattilsynets blåskjellvarsel.

Informasjonen er tilgjengelig på:​

Forgiftninger med bl​​åskjell

​Det er mange forskjellige typer alger og mange ulike algegifter.

Algegiftene som kan forekomme langs norskekysten er hovedsakelig to typer. En algegift som gir diarésykdom (DSP) og en som påvirker nervesystemet og kan gi lammelser (PSP). Andre typer kan forekomme både her i landet og i andre land. Eksempler er azaspiracid gifter som vil kunne gi kraftige mage- og tarmsymptomer lignende DSP. En annen gift som foreløpig ikke har gitt forgiftninger i Norge er ASP-toksiner som kan føre til hukommelsetap etter inntak.

Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP)

​Symptomene oppstår fra 30 minutter til noen få timer etter måltidet, og kan vare i 2-3 dager.

Symptomer:

 • Diaré
 • Kvalme
 • Oppkast
 • Magesmerter

Førstehjelp:

 • Godt med drikke for å unngå dehydrering.
 • Ved kraftige eller langvarige symptomer, kontakt lege.

Paralytic Shellfish Poisoning (PSP)

​Symptomene på en PSP-forgiftning kan oppstå innen 30 minutter etter måltidet, men kan også være forsinket.

De fleste tilfeller av PSP er lette og vil gå over i løpet av 3-4 dager. Hos enkelte utvikles økende muskellammelser og pustebesvær som kan være livstruende.

Symptomer:

 • Nummenhet i lepper og i munnen
 • Prikking/nummenhet i fingertupper og tær
 • Svimmelhet og utydelig tale
 • Muskelsvakhet
 • Tungpustethet
 • Koordinasjonsproblemer
 • Lammelser

Førstehjelp:

 • Ved mistanke om PSP-forgiftning, ring 113

Forgiftninger etter skalldyrmåltider

​Det er først og fremst skjell som er forbundet med forgiftninger, men ved store algeoppblomstringer kan også skalldyr som krabbe inneholde algegifter. Informasjon om det er trygt å spise skjell eller skalldyr finnes hos Mattilsynet.

Ved skalldyrmåltider er det ofte bekymringer rundt fjerning av paven (magesekken til hummer/krabbe). Det er ikke anbefalt å spise denne, men hvis du likevel skulle være så uheldig å ha gjort det - så er det liten fare for annet enn mage- og tarmsymptomer.

Giftinformasjonen er tilgjengeleg ved behov

22 59 13 00

Døgnopen telefon

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Blåskjell og skalldyrforgiftninger. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 6. mai 2022 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/mat-og-drikke/blaskjell-og-krabbe-forgiftninger/

Sist oppdatert fredag 6. mai 2022