Rakfisk, spekemat eller hermetikk kan gi botulisme 

Botulisme er en forgiftning med giftstoffer (toksiner) dannet av bakterien Clostridium botulinum. Giftstoffene kan føre til svært alvorlige symptomer. Utbrudd av botulisme er sjeldent i Norge.

Hjemmelaget rakfisk er en risikomatvare for botulisme.

Botulisme kan en sjelden gang forårsakes av matvarer som hjemmelaget rakfisk, spekemat eller hermetikk. Hvis slike matvarer er forurenset med bakteriesporer fra Clostridium botulinum, kan giftstoffene dannes.  

Botulisme er en meldepliktig sykdom i Norge. Fra 2019 til 2023 er det sett fra 0 til 2 tilfeller per år. Dette inkluderer flere årsaker til botulisme enn de nevnte risikomatvarene, for eksempel injeksjon av forurensede rusmidler eller utstyr brukt til dette. 

En annen situasjon som kan gi botulisme i sjeldne tilfeller, er barn under 1 år som spiser honning. 

Symptomer på botulisme som skyldes matvarer

  • kvalme, oppkast og diaré
  • synsforstyrrelser
  • munntørrhet
  • vanskeligheter med å svelge og snakke tydelig 
  • ustøhet
  • lammelser 

Symptomene oppstår ofte innen 12-36 timer etter at en person har fått i seg toksinene, men det kan i sjeldne tilfeller gå lengre tid. 

Hva skal du gjøre om du mistenker botulisme? 

Kontakt lege hvis du har fått symptomer etter å ha inntatt hjemmelaget rakfisk, spekemat eller hermetikk som hadde bulende utseende før du åpnet boksen. 

Kontakt Giftinformasjonen om uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnopen telefon.

Ved alvorlige symptom ring:

113

For helsepersonell

Tilrådingar for behandling av akutte forgiftingar, utarbeidde av Giftinformasjonen. 

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Rakfisk, spekemat eller hermetikk kan gi botulisme . [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 6. februar 2023 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/mat-og-drikke/botulisme/

Sist oppdatert måndag 6. februar 2023