Honning og spedbarnsbotulisme

Spedbarnsbotulisme er ikke en forgiftning, men skyldes en infeksjon, og ligger utenfor Giftinformasjonens kompetanse- og ansvarsområde. Giftinformasjonen får likevel mange henvendelser om barn som har spist honning, og har derfor utarbeidet denne teksten i samråd med FHIs smittevernavdeling.  

Honningstav i honningkrukke på et bord med sitronskiver

Det er lite sannsynlig at barn utvikler spedbarnsbotulisme fordi de har fått i seg litt honning

Er du helsepersonell og ønsker mer informasjon om spedbarnsbotulisme, se Smittevernveilederen til FHI. 

Barnet mitt har fått i seg honning, hva gjør jeg?  

Det er svært lite sannsynlig at barn utvikler spedbarnsbotulisme fordi de har fått i seg litt honning. Så lenge barnet er i god allmenntilstand, spiser og drikker som normalt er det ikke nødvending å kontakte lege. Det er ikke mulig å teste eller behandle barnet for botulisme før symptomer oppstår.   

Får barnet symptomer etter inntak av honning (se utfyllende informasjon under), kontakt lege/legevakt.  

Spedbarnsbotulisme (honning)  

Spedbarnsbotulisme skyldes inntak av sporer fra bakterien Clostridium botulinum, men er en svært sjelden sykdom i Norge. Sporer fra bakterien finnes blant annet i jord og støv. Sporene kan i enkelte tilfeller finnes i forurenset honning. Bakteriesporene kan aktiveres og lage giftstoffer (botulinumtoksin) i tarmen. 

Spedbarn har en umoden tarmflora, noe som øker risikoen for å utvikle botulisme. For sikkerhets skyld skal honning derfor ikke gis til barn under 1 år. Barn over 6 måneder og som er tilvendt fast føde, har svært liten risiko for å utvikle spedbarnsbotulisme. 

Symptomer på spedbarnsbotulisme 

Tiden fra inntak av forurenset honning til utvikling av symptomer kan variere fra 3 til 14 dager. Hvis barnet er i god allmenntilstand, spiser og drikker normalt, er det ingen grunn til bekymring. Dersom symptomer skulle oppstå, kontakt lege/legevakt.  

Symptomer på spedbarnsbotulisme:  

  • Forstoppelse (ofte første symptom)  
  • Muskelsvakhet som viser seg ved vanskeligheter med å suge, spise og/eller svelge  
  • Nedsatt mimikk  
  • Øyelokkslammelse 
  • Økende/mye sikling
  • Generell svakhet  
  • Eventuell lammelse og pustebesvær  

Symptomer starter vanligvis i hoderegionen og brer seg symmetrisk nedover kroppen.  

Kan spedbarnsbotulisme behandles?  

Ja, tilstanden kan behandles, men det er viktig å starte behandling raskt ved utvikling av symptomer.  

Kontakt lege/legevakt dersom barnet ditt har symptomer som kan skyldes spedbarnsbotulisme. Ring 113 ved alvorlige symptomer.  

Har du ytterligere spørsmål om spedbarnsbotulisme, ta kontakt med helsestasjon eller lege. 

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Honning og spedbarnsbotulisme. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 19. april 2023 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/mat-og-drikke/honning-og-spedbarn/

Sist oppdatert onsdag 19. april 2023