Søtningsstoffer

Kunstige søtningsstoffer brukes blant annet i sukkerfrie pastiller, tyggegummi, leskedrikker og legemidler. Det finnes flere varianter, som for eksempel xylitol, sorbitol, mannitol, sakkarin, cyklamat, aspartam og acesulfam K.

Illustrasjonsbilde av søtningsstoffer

Ved inntak av større mengder søtningsstoffer enn det som er anbefalt, kan man få symptomer som mageknip, løs mage, oppkast og diaré. Dette vil som oftest gå over av seg selv ganske raskt og kan ses an hjemme. Kontakt lege ved kraftige eller langvarige mage-/tarmsymptomer.

Vær oppmerksom på at xylitol er giftig for hunden din. Kontakt veterinær hvis hunden din har spist et produkt som inneholder xylitol. Giftinformasjonen svarer ikke på henvendelser om forgiftninger hos dyr fra allmennheten.

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Søtningsstoffer. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 23. april 2021 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/mat-og-drikke/sotningsstoffer/

Sist oppdatert fredag 23. april 2021