Kjempebjørnekjeks kan gje kraftig hudreaksjon

Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum) inneheld plantesaft som kan gje kraftig utslett på hud. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du eller barnet ditt har hatt hudkontakt med kjempebjørnekjeks.

Bjørnekjeks kan gi kraftig hudreaksjon

​Kjempebjørnekjeks.

Symptomar ved kontakt med kjempebjørnekjeks

​Kjempebjørnekjeks inneheld plantesaft som kan gje kraftig hudutslett. Utslettet svir, er gjerne raudt og eksemliknande, og væskefylte blemmer kan utvikle seg. I verste fall kan det utvikle seg arr og permanente pigmentforandringar i huda. Denne typen utslett oppstår i tilfelle der du først får plantesafta på huda, for deretter å vere ute i sollys.

Det tar gjerne eitt til tre døgn etter soleksponering før reaksjonen i huda oppstår.

Førstehjelp ved kontakt med kjempebjørnekjeks

  • Vask huda godt med såpe og vatn
  • Unngå deretter direkte sollys på eksponert hud i minst 2 døgn
  • Bruk solkrem med høg faktor, eller dekk til det aktuelle hudområdet
  • Kontakt lege dersom sår utviklar seg.

Beskriving av kjempebjørnekjeks

Kjenneteikn på kjempebjørnekjeks:

Sveip: Manglar både storsveip og småsveip

Blad: Meterlange, fleire gongar kopla eller finna, med spisse flikar

Stengel: Grov og kantete, innhol. Inntil 10 cm tjukk, raudflekka nedst

Blome: Kvit. Planten døyr oftast etter bløminga.

Rot: Ingen spesielle kjenneteikn

Høgde: To til fire meter høg

Lukt: Sterk anislukt

Voksestad: Skogkantar og eng, elles på vegkantar og anna skrotemark. Spreidd på Austlandet opp til Lillehammer og i kyst- og fjordstrøk nord til Trøndelag, kanskje til Helgeland/Tromsø.

Meir informasjon om fototoksiske skjermplanter kan du lese her: Fototoksiske skjermplanter.

Informasjon om forgiftningar med andre typar skjermplanter kan du lese meir om her: Identifikasjon av giftige skjermplanter i Norge.

Kontakt Giftinformasjonen om uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnopen telefon.

Ved alvorlige symptom ring:

113

For helsepersonell

Tilrådingar for behandling av akutte forgiftingar, utarbeidde av Giftinformasjonen. 

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Kjempebjørnekjeks kan gje kraftig hudreaksjon. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tysdag 17. august 2021 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/bjornekjeks/

Sist oppdatert tysdag 17. august 2021