Freesia

Freesia (Freesia hybrida) er ei plante i sverdliljefamilien. Planta er lite farleg, og vi forventar ikkje symptom ved ein liten smak.

Hvitgule blomster på grønn stilk i vase

Freesia er ei lite farleg plante, som ikkje ventas å gi symptom ved ein liten smak.

Symptom ved forgiftning med freesia

Planta er lite farleg, og vi forventar ikkje symptom ved ein liten smak.

Førstehjelp ved uhell med freesia

  • Fjern eventuelle planterestar fra munn
  • Gi litt å drikke for å fjerne restar eller ubehageleg smak frå munnen

Skildring av freesia

​Freesia er ei slekt med 20 artar opprinneleg frå Sør-Afrika. I Noreg dyrkast den stort sett berre i drivhus og drivbenkar.

Freesia er ein populær snittblom med lang stilk og lange, smale blad. Blomane er velluktande, 3–4 cm store og avsmala til eit trangt rør nedtil. Blomane dyrkast ofte som hybridar med varierande fargar.

Blomster med lange, smale blader i diverse farger, lilla, gul og rølig

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Freesia. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 5. mai 2021 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/fresia/

Sist oppdatert onsdag 5. mai 2021