Flått (skogflått)

Skogflåtten (Ixodes ricinus) regnes som den viktigste smittesprederen blant blodsugerne i Nord-Europa. Blir du bitt, bør du fjerne flåtten innen ett døgn. Da er risikoen for å få sykdommen borreliose lav. Mot sykdommen skogflåttencefalitt (TBE) finnes det en vaksine.

​Det er viktig å fjerne flått så raskt som mulig.

Slik unngår du flått

  • Bruk lange bukser, dekk deg til ved anklene og bruk lyse klær for lettere å oppdage eventuelle flått.
  • Vær oppmerksom på at flåtten krabber raskt opp langs beina og overkroppen, og ofte finner veien inn under klærne langs armene og i hals/nakke-regionen.
  • Bruk insektmiddel som inneholder DEET eller Icaridin på klærne.
  • Du kan redusere risikoen for flåttbitt hvis du går på stier i stedet for på steder med høyt gress, lyng og kratt. Det er viktig at du ser etter fastbitte flått etter turer i områder med flått. Husk at flåtten gjerne oppsøker skjulte og tynnhudede steder som knehaser, lyske, armhuler og området bak ørene. De kan også finnes andre steder på kroppen.
  • Klær som har vært brukt på tur bør ristes godt, og de kan med fordel vaskes eller henges ute. Flått som kommer inn i hus vil tørke ut i løpet av noen dager.

Slik fjerner du flått

Det er viktig å fjerne flått så raskt som mulig for å redusere risikoen for at den overfører sykdomsfremkallende mikroorganismer.

  • Bruk en pinsett eller en flåttfjerner for å fjerne flåtten.
  • Ta tak helt inne ved huden og dra flåtten rett ut. Voksne flått som sitter godt fast kan med fordel vris litt samtidig som de trekkes ut.

For overføring av smitte har det liten betydning om deler av flåttens biteredskaper blir sittende igjen i huden. For å hindre sekundær infeksjon på bittstedet kan du legge på litt desinfiserende sårsalve.

Sånn fjerner du flått: Ta tak helt inne ved huden med en pinsett og dra flåtten rett ut

Ta tak helt inne ved huden med en pinsett og dra flåtten rett ut. Voksne flått som sitter godt fast kan med fordel vris litt samtidig som de trekkes ut.

Når skal du kontakte lege?

Flåttbitt kan gi en liten hevelse og et rødt merke på et par cm rundt bittstedet, slik mange opplever etter for eksempel myggstikk. Dette er ufarlig. Dersom du får et rødlig utslett som vokser og får en diameter på mer enn 5 cm rundt bittstedet, bør du være på vakt. Dette kan være Erytema migrans, som er det vanligste symptomet på borreliose. Oppsøk lege dersom du får et slikt utslett. Utslettet, som ikke trenger å være ringformet, kan oppstå 3–30 dager etter et flåttbitt.

Kontakt også lege hvis du i tiden etter flåttbittet:

  • føler deg slapp
  • har hodepine
  • opplever ansiktslammelse, muskelsmerter eller væskeansamling i ledd

Husk at symptomene kan variere med type sykdom og hvor i sykdomsforløpet du er. Det er også stor variasjon fra person til person.

Skogflått som smittespreder og vaksine mot skogflåttencefalitt (TBE)

Flåtten, eller skogflåtten som den også kalles, er regnet som den verste smittesprederen blant blodsugerne i Nord-Europa. Viktige sykdommer er Lyme borreliose og skogflåttencefalitt (TBE).

Dersom fastbitte flått fjernes innen et døgn, er risikoen for å få borreliose lav. Mot TBE finnes det vaksine. Snakk med fastlegen din om vaksine dersom du ofte blir bitt av flått.

Folkehelseinstituttet har mer informasjon om hvem bør vurdere vaksine mot skogflåttencefalitt (TBE)

Andre flåttoverførte sykdommer er blant annet anaplasmose, rickettsiose, neoehrlichiose, tularemi (harepest) og babesiose.

Flått på hund og katt

​Sjekk hunden og katten daglig hvis den er i områder med flått. Hos veterinæren kan man få resept på midler mot flått som man kan bruke på hunder og katter.

Hvor finner vi skogflått?

Skogflått er vanlig langs kysten fra svenskegrensen i Østfold og nordover til Brønnøysund i Nordland. Det nordligste stedet der vi finner levedyktige bestander av skogflått er Dønna ca 80 km nord for Brønnøysund. I hele dette området kan man finne høye tettheter av flått, men det kan være store variasjoner selv over korte avstander. Tettheten av flått avtar raskt jo lenger inn i landet og jo høyere opp man beveger seg.

Flåtten kan transporteres med fugler og pattedyr, og kan derfor dukke opp langt utenfor kjerneområdene. Det er ikke uvanlig å finne enkelte flått langt inn i landet på Østlandet samt i Nord-Norge nord for polarsirkelen.

Skogflått er vanlig over det meste av Europa. Man finner den også i fjellområder i Nord-Afrika, og i de sørvestlige delene av Russland, Kaukasus-området, Tyrkia og de nordlige delene av Kasakhstan.

Folkehelseinstituttet har mer detaljert informasjon om skogflåtten.

Flått trives i fuktig gress, busker og kratt

Skogflåtten er sårbar for tørke. Størst forekomst vil det være på fuktige steder med gress, små busker, kratt og i åpen skog med god bestand av hjortedyr. På steder der hjortedyrene ligger og hviler kan antallet flått være meget høyt.

I Norge er skogflåtten i aktivitet når det er varmegrader i lufta, telefritt i bakken og snøen har smeltet. Mengden flått vil oftest oppleves som størst om våren. Midt på sommeren kan aktiviteten avta hvis det er veldig varmt og tørt.

Kjennetegn på skogflått

Skogflått er en midd og hører derfor til edderkoppdyrene som har 8 bein.

Skogflåtten har fire utviklingsstadier; egg, larve, nymfe og voksen. Larven har bare tre par bein, men ellers, bortsett fra størrelsen, ligner larven nymfer og voksne. Larven er 0,5 mm lang, nymfen er ca. 1,5 mm, voksne hanner er 2-3 mm og voksne hunner er 3–4 mm. Hunnen kjennes dessuten på en brunrød bakkropp. Fullsugd av blod kan hunnen bli inntil 1,5 cm lang, og bakkroppen får da en gråblå farge.

Viser utviklingsstadiene larve, nymfe og voksen hann og hunn.

Her vises utviklingsstadiene larve, nymfe og voksen hann og hunn.

Bekjempelse av flått?

Det er som regel ikke mulig å bekjempe flått i naturen. En kjemisk bekjempelse vil kunne ha dramatiske konsekvenser for miljøet.

Du kan redusere forekomsten av flått ved å fjerne høyt gress, busker og kratt.

På enkelte øyer med store flåttproblemer kan det hjelpe hvis du fjerner hjortedyr, som er verter for de voksne flåttene. Dette er oftest bare en midlertidig løsning ettersom det fort kommer nye hjortedyr til øyene.

 

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet. Flått (skogflått). [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 7. juni 2023 [hentet onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/helse-og-miljo/insekter-og-skadedyr/flatt/

Sist oppdatert onsdag 7. juni 2023