Flått - forebygging og fjerning

Flått regnes som den viktigste smittesprederen blant blodsugerne i Nord-Europa. Blir du bitt bør du fjerne flåtten innen ett døgn. Da er risikoen for å få sykdommen borreliose lav.

​Det er viktig å fjerne flått så raskt som mulig.

Sykdommen som hyppigst opptrer av flåttbitt i Norge er borreliose. En langt sjeldnere sykdom man kan få som følge av flåttbitt er skogflåttencefalitt (TBE).

De viktigste tiltakene for å unngå sykdom er å unngå flåttbitt, samt å fjerne flåtten raskt hvis du blir bitt. Det finnes ingen vaksine mot borreliose, men det finnes vaksine mot skogflåttencefalitt.

Slik unngår du flått

  • Bruk lange bukser, vær godt tildekket ved anklene og bruk lyse klær for lettere å oppdage eventuelle flått.
  • Vær oppmerksom på at flåtten krabber raskt opp langs beina og overkroppen, og ofte finner veien inn under klærne langs armene og i hals/nakke-regionen.
  • Bruk insektmiddel som inneholder DEET eller Icaridin på klærne.
  • Vær oppmerksom på hvor du går når du befinner deg i områder med mye flått.
  • Du kan redusere risikoen for flåttbitt hvis du går på stier i stedet for på steder med høyt gress, lyng og kratt.

Slik fjerner du flått

Det er viktig å fjerne flått så raskt som mulig for å redusere risikoen for at den overfører sykdomsfremkallende mikroorganismer.

1. Bruk en pinsett eller flåttfjerner for å fjerne flåtten.
2. Ta tak helt inne ved huden og dra flåtten rett ut.

Voksne flått kan sitte godt fast og er enklere å fjerne hvis du vrir mens du drar dem ut.

Her finner du mer informasjon og en video om å fjerne flått.

Når skal du kontakte lege?

Oppsøk lege dersom du får et rødt utslett som vokser utover bittstedet og som får en diameter på mer enn 5 cm. Utslettet, som ikke trenger å være ringformet, er det vanligste symptomet på borreliose, og kan oppstå 3–30 dager etter et flåttbitt.

Kontakt også lege hvis du i tiden etter flåttbittet:

  • føler deg slapp
  • har hodepine
  • opplever ansiktslammelse, muskelsmerter eller væskeansamling i ledd

Husk at symptomene kan variere med type sykdom og hvor i sykdomsforløpet man er. Det er også stor variasjon fra person til person.

Hvor i Norge finnes det flått?

Flåtten, eller skogflåtten som den også kalles, er vanlig langs kysten av Norge opp til Brønnøy på Helgeland. Den forekommer hovedsakelig i kyst- og dalområder med løvskog, kratt og frodig underskog i områder hvor vintrene ikke er for lange og kalde.

Flåtten kan også transporteres med fugler og således dukke opp langt utenfor sitt vanlige utbredelsesområde.

Flåtten klatrer opp på gress og lyng og fester seg til dyr eller mennesker som går forbi. Det kan være store lokale forskjeller på forekomsten av flått selv over korte distanser.

Vanlige vertsdyr er fugler, smågnagere, hare, hjortedyr, storfe og kjæledyr som hund og katt. Rådyr, elg og hjort er svært viktige verter for flåtten, så der det er mange hjortedyr er det også mye flått.

Folkehelseinstituttet har mer detaljert informasjon om skogflåttens utbredelse.

Flått på hund og katt

​Sjekk hunden og katten daglig hvis den er i områder med flått. Hos veterinæren kan man få resept på midler mot flått som man kan bruke på hunder og katter.

Bekjempelse av flått?

Det er som regel ikke mulig å foreta en bekjempelse av flått i naturen. En kjemisk bekjempelse vil kunne ha dramatiske konsekvenser for miljøet.

For å redusere forekomsten av flått kan det hjelpe noe hvis man fjerner høyt gress, busker og kratt.

På enkelte øyer med store flåttproblemer kan det hjelpe hvis man fjerner hjortedyr, som er verter for de voksne flåttene. Problemet her er at innvandring av nye dyr raskt medfører økt flåttbestand igjen.

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Sist oppdatert onsdag 20. november 2019