Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et helsetilbud til alle elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. I skolehelsetjenesten kan du snakke med helsesykepleier og noen ganger også skolelege, fysioterapeut og psykolog. De som jobber der, har taushetsplikt.

Hva er skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten er et helsetilbud på skolen for barn og ungdom.

Formålet til skolehelsetjenesten er, i samarbeid med skolen, å fremme elevenes helse, trivsel og læring. De skal også bidra til mestring av hverdagsutfordringer og øke deres helsekompetanse. Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og består av helsesykepleier og lege. I tillegg bør tjenesten ha fysioterapeut og kan ha psykolog.

Skolehelsetjenesten samarbeider med skole og fastlege. Ved behov samarbeider de også med andre tjenester for barn og unge i kommunen eller spesialisthelsetjenesten.

Det er helsesykepleier som utfører de fleste oppgavene i skolehelsetjenesten. Helsesykepleier har sykepleierutdanning med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge.

Hvordan ta kontakt med skolehelsetjenesten?

Du trenger ikke bestille time eller ha en avtale for å snakke med helsesykepleier eller andre i skolehelsetjenesten. Det er bare å møte opp (drop-in). Hvis helsesykepleier ikke er til stede eller er opptatt, står det ofte en beskjed på døren.

Kontaktinformasjonen til skolehelsetjenesten skal stå på nettsiden til din kommune eller skole.

Læreren din kan også hjelpe deg med å komme i kontakt.

Hva tilbyr skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten gir tilbud om:

 • helsesamtaler
 • vaksinering
 • veiing og måling
 • undervisning i grupper og klasser om blant annet fysisk-, psykisk- og seksuell helse
 • drop-in/Åpen dør

Du kan selv ta kontakt og spørre om det du lurer på. Du kan ta kontakt med en i skolehelsetjenesten hvis du har en venn som trenger hjelp.

Helsesykepleier kan delta på foreldremøter og informere om skolehelsetjenestens tilbud.

Foresatte eller barnet vil bli kalt inn til konsultasjonene, per post eller telefon (sms). Stadig flere kommuner kaller inn digitalt via Helsenorge.

 

Temaer du kan ta opp hos skolehelsetjenesten

Du kan ta opp det du ønsker i samtale med skolehelsetjenesten. Temaer som er vanlig å snakke om er blant annet:

 • kropp og helse
 • pubertet
 • forelskelse
 • seksuell legning, lhbtiq
 • kjønnsidentitet
 • vennskap
 • mobbing, gjelder og på sosiale medier
 • relasjoner og utfordringer med venner eller familie
 • bekymringer, stress og andre vanskelige tanker
 • vold og overgrep, gjelder også på sosiale medier
 • rus

Noen ganger kan du trenge mer oppfølging. Da kan skolehelsetjenesten sette deg i kontakt med for eksempel rådgiver eller sosiallærer på skolen, fastlege, tannlege, fysioterapeut eller psykolog.

Når du har vært hos skolehelsetjenesten, kan det være lurt å få bekreftelse på tiden du har vært der, slik at du ikke får ugyldig fravær.

Foresatte kan be om hjelp fra skolehelsetjenesten

Hvis du som foresatt opplever at barnet har helseutfordringer som kommer i veien for læring, kan du ta kontakt med skolehelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten kan, i samarbeid med skolen, sørge for ekstra tilrettelegging og tettere oppfølging av eleven. Dette kan være aktuelt hvis barnet opplever perioder med helseutfordringer, mobbing eller har en vanskelig familiesituasjon.

Helsepersonell har taushetsplikt

Ansatte i skolehelsetjenesten har taushetsplikt, men det finnes unntak. De har blant annet plikt til å involvere foreldre eller foresatte i tilfeller der det er nødvendig.

Noen ganger må helsepersonell gi opplysninger om deg videre, for eksempel til barnevernet eller politiet. Det kan være i situasjoner du er i fare for å skade deg selv eller andre, eller hvis det er tydelig at du ikke har det bra hjemme. Helsesykepleier vil snakke med deg og begrunne hvorfor foreldre eller andre bør involveres.

Når du er under 12 år

Når du er under 12 år må helsesykepleier i de fleste tilfeller fortelle foreldrene dine at du har vært hos skolehelsetjenesten og hva dere har snakket om. Helsesykepleier (eller den i skolehelsetjenesten du har snakket med) bør fortelle deg at de skal snakke med foreldrene dine og hva som vil bli sagt.

Når du er mellom 12 og 16 år

Når du er mellom 12 og 16 år, kan du be om at foreldrene dine ikke blir kontaktet. Det er likevel helsesykepleier som bestemmer om foreldrene dine bør informeres. I disse tilfellene bør helsesykepleier snakke med deg først og begrunne hvorfor.

Når du er 16 år

Er du over 16 år, blir ikke opplysninger om deg delt med foreldrene dine uten at du har sagt ja til det. Å gi en slik tillatelse kalles å gi samtykke.
Noen ganger må helsepersonellet gi opplysninger til foreldrene dine også når du er over 16 år. Dette gjelder i situasjoner hvor informasjonen er nødvendig for at foreldrene dine skal kunne oppfylle foreldreansvaret sitt. I slike tilfeller skal du få informasjon om at helsepersonellet kontakter foreldrene dine.

Helsestasjon for ungdom

I tillegg til skolehelsetjenesten skal det være et tilbud om Helsestasjon for ungdom mellom 12 og 20 år i din kommune. Mange kommuner har utvidet tilbud opp til 24 år.

For å finne nærmeste helsestasjon for ungdom og få mer informasjon, kan du sjekke kommunen din sine nettsider.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Skolehelsetjenesten. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 11. mai 2023 [henta onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/hjelpetilbud-i-kommunene/skolehelsetjenesten/

Sist oppdatert torsdag 11. mai 2023