Høreapparat

Du kan begynne med høreapparat når du kan ha nytte av det. Øre-nese-hals-lege og audiograf vurderer og gir deg råd om dette.

Når skal du begynne med høreapparat?

Du kan trenge høreapparat når du har utfordringer med hørsel i hverdagen. Det kan være at du ikke hører det andre rundt deg synes å høre eller at du har en plagsom susing i ørene (tinnitus). Lytt gjerne til hva de rundt deg sier om hvordan de tror at du hører. Hvis du tror du hører dårlig kan fastlegen henvise deg videre. 

Om du har nedsatt hørsel er det godt for helsen din å komme i gang med høreapparater:

 • Du vil høre flere lyder, og lydene skaper mer aktivitet i hjernen din 
 • Du vil bedre kunne høre hva andre sier og være tryggere i samtale med andre 
 • Trygghet vil gjøre det lettere for deg å trives med andre, få utdanning eller stå lengre i arbeidslivet 
 • Lydene som skaper mer aktivitet i hjernen din forebygger demens, og gir en bedre hjernehelse 

Hvordan trene seg i bruk av høreapparat

Tilpassing av høreapparat og det å venne seg til å bruke det, er en prosess som normalt krever tid. Du bør være motivert for å bruke høreapparat fordi tilvenning krever en innsats av deg.  

Øre-nese-hals-legen undersøker ørene dine. Deretter tar en audiograf hørselstester og vurderer sammen med deg om det er riktig at du starter med høreapparat. 

Selve høreapparatene betales av Nav. Audiografen skriver søknaden til Nav, og du må underskrive den. 

Det finnes ulike typer høreapparat. Hvilken type som er best egnet for deg, bestemmes av flere faktorer: 

 • hva slags hørselstap du har 
 • behovene dine 
 • ditt behov for tilleggsutstyr 

For noen er det best med en formstøpt ørepropp. Hvis det gjelder for deg, tar audiografen en avstøpning av øregangene dine. 

Audiografen tilpasser høreapparatene til ditt hørselstap. Du får opplæring i bruk og hva du må gjøre av vedlikehold: 

 • Hvordan du setter apparatene inn i ørene.
 • Hvordan du lader dem eller skifter batteri.
 • Hvordan du renser og vedlikeholder høreapparatene.

Når audiografen har tilpasset høreapparatene dine, har du rett på en prøveperiode. Du får prøve høreapparat for å finne ut om det fungerer for deg. Du har i denne perioden rett på kontroller hos audiografen.

Prøveperiode med høreapparat

Det er flere ting det er viktig at du tenker på prøveperioden:

Bruk høreapparatene hver dag

Dette vil bidra til at de blir best mulig for deg. Start gjerne med å bruke apparatene hjemme i rolige omgivelser. Øk tiden og situasjonene du bruker dem i, gradvis. I løpet av et par uker bør du klare å bruke apparatene hele dagen, eventuelt med korte pauser.

Det er viktig at du bruker høreapparatene hver dag for at hjernen din skal venne seg til det nye lydbildet. Hvis du kun bruker høreapparatene en gang iblant, vil hjernen ikke klare å venne seg til dem, og du får ikke fullt utbytte av høreapparatene.

Samarbeid med audiografen din

I utprøvingsperioden er det viktig at du forteller audiografen om dine erfaringer med å bruke apparatene slik at de kan tilpasses best mulig. Noen må prøve ut to eller flere typer høreapparater før resultatet blir bra.

Bruk og stell av høreapparater

Les bruksanvisningen og annen informasjon du får om høreapparatene dine. Hvis du har lastet ned en app for høreapparatene på telefonen din må du sette deg inn i bruken av den.

Du ødelegger ingenting ved å trykke på eventuelle brytere på apparatene dine, eller ved å gjøre endringer i appen.  Når du setter apparatene i laderen, eller åpner batteriskuffen på dem, går de tilbake til utgangspunktet som audiografen har satt.

Gjenta det som audiografen har bedt deg om å gjøre av vedlikehold på apparatene dine. Sett deg inn i hvor ofte du må vedlikeholde dem, og hvor du skaffer nye deler og andre ting du trenger. Lag deg en plan på hvordan du skal gjennomføre det.

Du finner nyttig informasjon på nettsidene til leverandøren av dine apparater. I tillegg finnes det gratis apper for bruk og stell av høreapparat som kan lastes ned fra Google Play eller App Store. Du kan for eksempel laste ned appen SmartHørsel.

Hva skjer etter prøveperioden?

Når du er ferdig med prøveperioden, blir høreapparatene endelig dine. Du skal da vite:

 • hva som skal utføres av vedlikehold på apparatene dine
 • hvor ofte høreapparatene dine skal vedlikeholdes
 • hvor du får kjøpt utstyr for vedlikehold
 • hvem du kontakter hvis noe ikke fungerer
 • om du blir innkalt til kontroll, eller om du må bestille time selv

Det er fornuftig å gå til kontroll minst hvert annet år. Noen må gå til kontroll oftere. Hvis du får mye ørevoks, kan det være nødvendig å gå til øre-nese-hals-lege ofte for rens. Ørevoks kan skape problemer for deg som bruker høreapparat.  Det kan gjøre at du får piping i apparatene, eller at apparatene eller øreproppen tetter seg.

Du kan søke om nye høreapparater hvert sjette år hvis apparatene du har ikke lenger fungerer bra. I helt spesielle tilfeller er det mulig å søke tidligere.

Forsikring av høreapparat

Du bør forsikre høreapparatene dine. Hvis du mister dem, vil du ikke få nye fra Nav. Forsikring kan gjøres i ditt forsikringsselskap eller ved at du melder deg inn i Hørselshemmedes Landsforbund, og tegner en +forsikring der.

Er du ikke fornøyd etter prøveperioden?

Hvis du ikke er fornøyd med høreapparatene etter prøveperioden, bør du prate med audiografen om:

 • hva du kan forvente med ditt hørselstap
 • det er noe som kan og bør justeres
 • du bør ta en pause fra å prøve høreapparat

Hvis du returnerer høreapparater etter at prøvetiden er ferdig, beholder du retten til å prøve igjen senere.

De høreapparatene du beholder, skal du som en hovedregel beholde i minst 6 år.

Behov for mer hjelp

Noen trenger hjelp som øre-nese-hals-lege eller audiograf ikke tilbyr. Da kan du bli henvist videre for dette. Det kan være at du trenger andre hørselshjelpemidler som varsling i hjemmet, eller samtalehjelpemidler. Da kan du bli henvist til hørselskontakt i kommunen din eller til Nav Hjelpemiddelsentral.

Det kan også være nyttig å bli henvist til en audiopedagog. Der kan du få hjelp til

 • å bedre forstå ditt hørselstap
 • hvordan du bedre utnytter hørselen din
 • å bedre takle stress og negative tanker som oppstår når du ikke hører

Audiopedagoger kan også tilby behandling av tinnitus, lydoverfølsomhet og misofoni. Behandlingen betales av Helfo.

Flere virksomheter i Norge tilbyr kurs og rehabilitering for de som har hørselsutfordringer.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Høreapparat. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 4. desember 2023 [henta laurdag 20. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/horsel/horeapparat/

Sist oppdatert måndag 4. desember 2023