Bilkjøring, narkotika og legemidler

Du har ikke lov til å kjøre bil dersom kjøreevnen er redusert av alkohol, narkotika eller legemidler.

Bilkjøring og legemidler

Narkotiske stoffer påvirker hjernen på ulike måter og kan føre til kritikkløshet, dårligere reaksjonsevne og økt risikovillighet. Dette gjelder for eksempel amfetamin, kokain, ecstasy, cannabis (hasj, marihuana), heroin og morfin. Flere reseptpliktige legemidler inneholder enkelte av disse stoffene.

Regler for reseptpliktige legemidler

Det er ikke mulig å trekke et skarpt skille mellom trafikkfarlige og trafikktrygge legemidler. Hvorvidt du kan kjøre bil avhenger ikke bare av hvilket legemiddel du bruker. Det avhenger også av dose, helsen din og om du bruker flere legemidler samtidig. Legen din må avklare dette sammen med deg.

Noen legemidler har rød varseltrekant. Det betyr at det finnes egne regler for hvordan du kan bruke disse legemidlene når du kjører bil. Disse bestemmelsene er fastsatt i førerkortforskriften og i Helsedirektoratets førerkortveileder.

Dette betyr varseltrekanten:

 • Legemidler med varseltrekant på pakningen: Myndighetene har gitt detaljerte regler for bruk ved bilkjøring.
 • Legemidler uten varseltrekant på pakningen: Legen må vurdere sammen med den enkelte pasient om det er forsvarlig å kjøre bil når hen bruker legemidlet.

Noen legemidler med varseltrekant kan brukes ved bilkjøring når de bruker nøyaktig slik myndighetene har bestemt. Samtidig kan flere legemidler uten varseltrekant gjøre en pasient uegnet til å kjøre bil. Dette betyr at legen alltid må vurdere om legemidlet kan påvirke evnen til å kjøre bil.

Reglene for bruk av legemidler ved bilkjøring er kompliserte. Dette betyr at legen som skriver ut resepten alltid må vurdere om du kan kjøre bil når du bruker legemiddelet.

Nedenfor ser du noen eksempler for legemidler og maksdoser som er tillatt ved bilkjøring.

Liste over legemidler med varseltrekant

Oversikt over legemidler med varseltrekant

​Legemidler til LAR-behandling

 • Bruksområde: Legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet.
 • Kan inneholde noen av disse virkestoffene: Buprenorfin, levometadon, metadon

Cannabisholdige legemidler

 • Bruksområde: Spasmedempende, smertestillende og annet.
 • Kan inneholde noen av disse virkestoffene: Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

Benzodiazepiner og lignende

 • Bruksområde: Beroligende legemidler og sovemedisiner
 • Kan inneholde noen av disse virkestoffene: Klonazepam, alprazolam, diazepam, oksazepam, nitrazepam, midazolam, zopiklon, zolpidem

Opioider

 • Bruksområde: Mot sterke sterker. Noen legemidler brukes ved hoste og diare.
 • Kan innholde noen av disse virkestoffene: Opium, buprenorfin, fentanyl, hydromorfon, ketobemidon, morfin, oksykodon, petidin, tapentadol, tramadol, etylmorfin, kodein, hydrokodon, sufentanil, alfentanil, remifentanil

Antihistaminer

 • Bruksområde: Allergiske lidelser samt søvnvansker og uro.
 • Kan inneholde noen av disse virkestoffene:
  Hydroksyzin, doksylamin, alimemazin, prometazin

Eksempler på tillatte maksdoser

Nedenfor ser du noen eksempler på legemidler og maksdoser som er tillatt ved bilkjøring som krever førerkort i gruppe 1 (klassene AM, S, T, A1, A2, A, B, BE). For førerkortgruppe 2 og 3 gjelder egne regler.

Dosene som kommer fram her gjelder kun hvis du bruker ett legemiddel av gangen. Hvis du bruker to legemidler samtidig må dosen som regel halveres. Det er legen som har kjennskap til din sykehistorie som kan gjøre en helhetlig og individuell vurdering av om helsekravet til førerkort er oppfylt i ditt tilfelle.

Benzodiazepiner / beroligende

Du kan kjøre bil (førerkortgruppe 1) dersom du bruker

 • oksazepam inntil 30 mg/døgn
  - eller -
 • diazepam inntil 10 mg/døgn

Bezodiazepiner og lignende sovemedisin

Du kan kjøre bil (førerkortgruppe 1) dersom du bruker

 • zopiklon inntil 7,5 mg /døgn
  - eller -
 • zolpidem inntil 10 mg/døgn
  - eller -
 • nitrazepam inntil 10 mg /døgn

Sovemedisinen må tas minst 8 timer før kjøring.

Sterke smertestillende legemidler

Ved kortvarig bruk av slike legemidler kan du bare kjøre bil (førerkortgruppe 1) dersom alle punktene under er oppfylt

 • du bruker bare én dose daglig
 • dosen er anbefalt av lege
 • du tar legemiddelet minimum 8 timer før kjøring

Ved langvarig behandling med sterke smertestillende kan du kjøre bil (førerkortgruppe 1) dersom alle punktene under er oppfylt

 • det er klar medisinsk indikasjon
 • det er minst en uke etter siste doseøkning
 • døgndose tilsvarer inntil 300 mg morfin
 • legemidlene er langtidsvirkende
 • det har gått 8 timer etter inntak av ekstra dose korttidsvirkende opioid

Regler for alkohol, narkotika og reseptfrie legemidler

​Det er ikke tillatt å kjøre bil dersom du er påvirket av alkohol, narkotika eller legemidler.

 • Vi har lenge hatt en promillegrense som bestemmer hvor mye alkohol det er tillatt å ha i blodet ved bilkjøring (0,2 promille). 
 • På samme måte er det fastsatt grenser for 28 forskjellige rusgivende stoffer og legemidler. Dette gjelder blant annet beroligende midler, søvnmidler, sterke smertestillende og sentralstimulerende legemidler og narkotika. 
 • Du finner listen over midler med fastsatte grenser i Forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol. Forskriften angir straffbarhetsgrense og straffutmålingsgrenser for legemidlene på listen.

Disse faste grensene gjelder ikke for legemidler som er rekvirert til deg av lege eller tannlege. I slike situasjoner skal det vurderes konkret om du er klinisk påvirket eller ikke.

Flere legemidler sammen gir økt risiko

​Legemidler kan forsterke hverandres effekt. Samtidig bruk av to eller flere legemidler kan redusere kjøreferdighetene, selv om medisinene hver for seg ikke gjør det. Dette kan gjelde selv om medisinene tas i lave doser. Alkohol, også i små mengder, kan redusere kjøreferdighetene når det tas i tillegg til enkelte medisiner.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Bilkjøring, narkotika og legemidler. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert måndag 20. juni 2022 [henta onsdag 29. november 2023]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/medisiner/bilkjoring-og-legemidler/

Sist oppdatert måndag 20. juni 2022