Får du ikke tak i medisinen din? 

Har du opplevd å ikke få tak i den samme medisinen som legen har skrevet ut til deg? Her er noen råd om hva du kan gjøre.

Forsyningsproblemer

Noen ganger har ikke apoteket det samme legemiddelet som legen har skrevet ut til deg. Grunnen til det er at produsenten ikke klarer å levere nok til det norske markedet. Det kan være på grunn av utfordringer med produksjonen, råstoffmangel, større salg enn forventet eller kommersielle prioriteringer fra legemiddelfirma.  

Mangel på en medisin betyr ikke nødvendigvis at det er helt tomt, eller at du står uten alternativer. Ofte mangler det bare en spesifikk styrke eller form av medisinen, som mikstur, kapsler, tabletter eller lignende.  

Løses på apoteket

De fleste mangelsituasjoner blir løst på apoteket. Det kan være ved å tilby deg

  • et annet likeverdig legemiddel
  • en utenlandsk pakning
  • en annen merkevare
  • en annen størrelse eller styrke på medisinen

I slike tilfeller kan du oppleve at pakningen ser annerledes ut enn det du er vant til, men at medisinen er den samme.

Det er heldigvis ikke ofte du må bytte behandling, det vil si gå over til et nytt virkestoff. Hvis det skulle skje, må du gå til legen for å få en ny resept. 

Hva kan du gjøre?

  • Ikke vent med å gå på apoteket til du er helt tom for medisiner. 
  • Spør på apoteket om andre apotek kan ha medisinen din.
  • Si ja til alternativer du blir tilbudt på apoteket. Du kan stole på at medisinen er den samme selv om pakningen ser annerledes ut. 
  • Ikke kjøp flere pakninger enn du trenger. Hamstring gjør bare mangelsituasjoner verre. 
  • Be apoteket kontakte legen din hvis det er behov for å bytte behandling.

Les mer om legemiddelmangel her (dmp.no).

Innhaldet er levert av Direktoratet for medisinske produkter (DMP)

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) . Får du ikke tak i medisinen din? . [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 31. mai 2024 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/medisiner/far-du-ikke-tak-i-medisinen-din/

Sist oppdatert fredag 31. mai 2024