Individuell stønad til smertestillende legemidler ved langvarige smerter

Har du langvarige smerter og ikke lenger kan bruke smertestillende medisiner/legemidler som kan skrives ut direkte på blå resept? Da kan legen din søke Helfo på vegne av deg om dekning av utgifter til legemidler som inneholder opioider. Dette kalles individuell stønad.

Hva er orale morfinekvivalenter og legemidler som inneholder opioider?

Opioider er en fellesbetegnelse på vanedannende, smertestillende legemidler med morfinlignende virkning.

For å kunne sammenligne disse legemidlene på tvers av virkestoffer og form blir dosene omregnet til orale morfinekvivalenter (OMEQ). Det vil si mengden virkestoffet tilsvarer i morfin inntatt via munnen.

Hvis du vil vite hvor mange orale morfinekvivalenter legemidlene du bruker tilsvarer, kan du spørre på apoteket, legen din eller bruke Helfos omregningstabell.

Omregningstabellen er revidert i tråd med Helsedirektoratets nye veileder for vanedannende legemidler. Med ny omregningstabell kan du oppleve at du får lavere mengde utlevert enn tidligere på ditt vedtak om individuell stønad.

Hvem kan søke?

Det er bare fastlegen din eller lege ved en tverrfaglig smerteklinikk som kan søke om individuell stønad til deg for legemidler som inneholder opioider.

Legen din må søke elektronisk via egen tjenesteportal for helseaktører. 

Fastlegen din kan søke om døgndoser opp til 100 mg orale morfinekvivalenter. For døgndoser fra 100 mg og opp til 300 mg orale morfinekvivalenter må lege ved en tverrfaglig smerteklinikk søke. Døgndoser som overstiger 300 mg morfinekvivalenter dekkes ikke på blå resept.

Du får en SMS fra Helfo når søknaden er mottatt til behandling.

Se Helfos liste over godkjente tverrfaglige smerteklinikker her. (Excel)

Hvis du har et vedtak der navnet på legen eller fastlegekontoret er spesifisert, og du bytter fastlegekontor, må du melde ifra om dette. Ta kontakt med Veiledning Helsenorge på telefon 22327000. Du vil da få et nytt vedtak.

Er du utmeldt fra fastlegeordningen, er det den legen du bruker fast som regnes som din fastlege.

Hva dekker vedtaket fra Helfo?

Hvis vilkårene for stønad er oppfylt, får du et vedtak fra Helfo om at du får individuell stønad på blå resept. Døgndosen er begrenset til det som står oppgitt i vedtaket.

Resepten kan ikke ekspederes som blå resept hvis legen skriver ut en døgndose som overstiger det som står oppgitt i vedtaket. Da må du du betale legemidlet selv, og utgiftene dekkes ikke av Helfo.

Vedtaket gjelder for flere markedsførte legemidler med opioider. Legen din kan derfor endre behandlingen til et annet opioid med et annet virkestoff og i en annen form uten å søke på nytt, så lenge doseringen er innenfor det som er oppgitt i vedtaket.

I noen tilfeller kan det være nødvendig med høyere dosering enn det du har fått innvilget av Helfo. Da må legen din skrive blå resept på den døgndosen som dekkes av vedtaket fra Helfo, og hvit resept for det som er over.

Reseptene skal være skrevet av de legene som er oppført i vedtaket. Det er bare leger ved fastlegekontoret, tverrfaglig smerteklinikk eller offentlig sykehusavdeling som kan skrive ut reseptene.

Som hovedregel har vedtaket en tidsbegrensning på ett år. Legen din må søke om fortsatt dekning hvis du har behov for legemidlene etter at dette året er gått, eller etter at tidsbegrensningen har gått ut.

Utlevering fra apotek

Du må vise vedtaket fra Helfo hver gang du henter legemidlet. Du må også ha en blå resept på legemidlet.

Resepten skal være skrevet ut av de legene som er oppført i vedtaket. Det er altså bare leger ved fastlegekontoret, smerteklinikken eller sykehusavdelingen som kan skrive ut reseptene.

Apoteket kan bare utlevere legemidlet på blå resept hvis døgndosen på resepten er innenfor døgndosen som er oppgitt i vedtaket.

Du betaler bare en egenandel, og denne inngår i frikort for helsetjenester.

Refusjon av utgifter

Helfo kan vanligvis dekke utgifter til legemidler kjøpt inntil seks måneder før søknaden fra fastlegen eller den tverrfaglige smerteklinikken ble datert hvis søknaden blir innvilget.

​Du må sende kvitteringene til Helfo senest seks måneder etter den dagen du kjøpte legemidlet. Dette gjelder selv om du venter på vedtak fra Helfo eller venter på vurdering ved tverrfaglig smerteklinikk.

Helfo dekker ikke utgifter til opioider kjøpt etter resept fra andre leger enn det som står oppført i vedtaket, og doseringen på resepten må være innenfor det som er oppgitt i vedtaket.

For at Helfo skal kunne vurdere refusjon av utgiftene du har hatt, må du sende inn spesifiserte kvitteringer fra apoteket. Du kan sende inn krav om refusjon digitalt. Les mer om refusjon av utgifter til legemidler.

Innhaldet er levert av Helfo

Helfo. Individuell stønad til smertestillende legemidler ved langvarige smerter. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 28. juni 2023 [henta søndag 14. april 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/medisiner/individuell-stonad-til-smertestillende-legemidler-ved-langvarige-smerter/

Sist oppdatert onsdag 28. juni 2023