Interaksjoner - når medisiner påvirker hverandre

Bruken av en medisin kan ha negativ effekt på en annen medisin som du bruker samtidig. Det kalles en interaksjon. Det er derfor viktig at både du og helsepersonell har god oversikt over medisinene du bruker slik at du kan unngå dette.

Pillebokser

Interaksjoner kan i noen tilfeller ha en positiv effekt, men som oftest er det negativt.

En interaksjon kan skje på to måter

  • En medisin kan påvirke konsentrasjonen av en annen medisin i kroppen: Vi ser dette når en medisin påvirker oppsugingen, nedbrytingen eller utskillelsen av en annen medisin. På fagspråket kalles dette en «farmakokinetisk» interaksjon.
  • En medisin kan forsterke eller hemme effekten av en annen medisin uten at konsentrasjonen av den andre medisinen endres. På fagspråket kalles dette en «farmakodynamisk» interaksjon.

Hvordan unngå uheldige legemiddelinteraksjoner

Legen skal vurdere om medisinene du bruker passer sammen, og alle leger har nå gode digitale systemer som kan varsle om uheldige kombinasjoner av medisiner. For å gjøre denne jobben skikkelig, må legen vite hvilke medisiner du bruker.

Som pasient må du bidra til å unngå uheldige interaksjoner:

  • Fortell fastlegen om alle medisinene du bruker. Husk også reseptfrie medisiner, kosttilskudd og naturlegemidler.
  • Ha en oversikt over medisiner du bruker tilgjengelig. Les mer om medisinliste.
  • Les pakningsvedlegget. Der står det om medisinen du har fått kan påvirke effekten av andre medisiner. Du kan også undersøke interaksjoner på legemiddelsok.no.
  • Husk at noen medisiner holder seg i kroppen i lang tid, og kan gi interaksjoner med andre medisiner lenge etter at du tok dem.

Eksempel på interaksjon

Tone bruker den blodfortynnende medisinen dabigatran (Pradaxa) for å forebygge hjerneslag. Hun går på legevakten med smerter i skulderen og legen gir henne diklofenak (Voltaren, Diklofenac). Dette er en smertestillende medisin av typen NSAIDS.

Tre dager senere føler Tone seg slapp og svimmel, og hun ser at avføringen er svart. Forklaringen er at både dabigatran og dikofenak gir risiko for blødning. Når medisinene brukes sammen, blir risikoen mye større.

Denne interaksjonen kunne vært unngått dersom legen hadde forhørt seg om hvilke medisiner Tone brukte, eller dersom Tone hadde vist fram medisinlisten sin.

Mat og interaksjoner

Det kan oppstå interaksjoner mellom visse typer matvarer og medisiner. For eksempel kan grapefrukt hemme nedbrytingen av den kolesterolsenkende medisinen simvastatin og dermed gi høye nivåer av simvastatin i kroppen. Det er også kjent at flere typer mat kan påvirke effekten av den blodfortynnende medisinen warfarin .

Felleskatalogen

Har du mistet pakningsvedlegget ditt? På Felleskatalogen finner du oppdaterte, digitale pakningsvedlegg og oversikt over hvilke medisiner som er til salgs i Norge.

Innhaldet er levert av Direktoratet for medisinske produkter (DMP)

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) . Interaksjoner - når medisiner påvirker hverandre. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 23. juni 2023 [henta torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/medisiner/interaksjon-nar-medisiner-pavirker-hverandre/

Sist oppdatert fredag 23. juni 2023