Sol og legemidler – unngå hudreaksjoner

Noen legemidler kan gi reaksjon i huden dersom huden utsettes for sollys eller solarium. Dette kalles fotosensitivitet og kan ligne solbrenthet. Det er viktig å forebygge slike reaksjoner.

Kvinne soler seg.

Sjekk om dine legemidler kan gi utslett i sola

Både legemidler som brukes ved kroniske sykdommer og mot kortvarige tilstander kan gi hudreaksjoner i sola. Dette gjelder også reseptfrie legemidler. Dersom du ikke vet om dette gjelder dine legemidler, spør lege, apotek eller les pakningsvedlegget.

Eksempler på legemidler som kan gi hudreaksjoner i sola

Nedenfor listes noen vanlige eksempler opp, men denne listen er ikke fullstendig. Sjekk alltid i pakningsvedlegget hva som gjelder for dine legemidler.

Antibiotika

  • Gruppen tetrasykliner (doksysyklin, lymesyklin, tetrasyklin) er den type antibiotika som forårsaker flest tilfeller av hudreaksjoner i sola. Disse brukes mot mange typer infeksjoner og som behandling av kviser.
  • Trimetoprim, trimetoprim-sulfa og ciprofloxacin er eksempler på andre vanlige antibiotika som kan gi hudreaksjoner.

Betennelsesdempende og smertestillende legemidler

  • Ibuprofen, naproksen og diklofenak er eksempler på betennelsesdempende og smertestillende legemidler. Dette er en mye brukt legemiddelgruppe som også kalles NSAIDs.
  • Naproksen og diklofenak kan gi hudreaksjoner, mens dette oppstår sjelden ved bruk av ibuprofen.
  • Ved lokal bruk av smertestillende gel med ketoprofen eller diklofenak på huden kan det forekomme hudreaksjoner etter at huden har vært utsatt for sollys. For ketoprofen har dette i noen få tilfeller vært alvorlige reaksjoner. Les mer om ketoprofen gel.

Hjerte- og blodtrykksmedisiner

  • Tiazider er vanndrivende legemidler som ofte brukes mot høyt blodtrykk. De fleste tåler Tiazider godt, men noen få kan utvikle langvarig følsomhet for sollys.
  • Amiodaron brukes mot forstyrrelser av hjerterytmen. Amiodaron kan gjøre huden langvarig sensitiv for sollys og alle som bruker amiodaron må beskytte seg mot sollys.

P-piller

Det er svært sjelden p-piller fører til utslett hvis du oppholder deg i sola, men hos enkelte kan det oppstå pigmentflekker etter flere måneders bruk. Dette heter melasma. Et godt råd er at du prøver deg forsiktig frem med tanke på soleksponering for å se om du er blant de som får slike reaksjoner.

Forebygging er viktigst

Det viktigste er å være føre-var. Hvis du bruker legemidler som kan gi slike hudreaksjoner, bør du unngå direkte sollys og solarium i så stor grad som mulig, særlig de første dagene av behandlingen. Ikke opphold deg i sola midt på dagen, dekk deg til med klær/hodeplagg og bruk solkrem som også har høy beskyttelse mot UVA-stråling.

Hvis du får utslett

Utslettet kan likne solbrenthet og være ubehagelig. I de fleste tilfeller går det raskt over. Det er viktig at du kontakter lege eller apotek før du slutter med legemidlet ditt. Dersom du ikke kan avbryte behandlingen eller bytte legemiddel, må du være ekstra påpasselig med å unngå direkte sollys.

I enkelte tilfeller kan hudreaksjonene bli mer langvarige eller alvorlige og kreve behandling. Du må da kontakte lege.

Felleskatalogen

Har du mistet pakningsvedlegget ditt? På Felleskatalogen finner du oppdaterte, digitale pakningsvedlegg og oversikt over hvilke medisiner som er til salgs i Norge.

Innhaldet er levert av Direktoratet for medisinske produkter (DMP)

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) . Sol og legemidler – unngå hudreaksjoner. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 22. januar 2021 [henta søndag 14. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/medisiner/sol-og-legemidler-unnga-hudreaksjoner/

Sist oppdatert fredag 22. januar 2021