Profil og innstillinger

I Profil og innstillinger kan du oppdatere kontaktinformasjon, styre hvilke varsler du ønsker å motta, endre personverninnstillinger og se dine tilganger og logg over bruk.

Person skriver på laptop

Øverst på siden, når du er logget inn, finner du navnet ditt. Ved å klikke på det, får du en side med ulike innstillinger. Her finner du kontaktinformasjon og varseloppsett, personopplysninger, personverninnstillinger, fullmakter, og bruk og tilganger. Hvis du kan representere andre på Helsenorge, vil du kunne velge hvem ved hjelp av personvelgeren som du finner her.

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Innhaldet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Profil og innstillinger. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tysdag 13. april 2021 [henta fredag 23. februar 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/om-tjenestene/profil/

Sist oppdatert tysdag 13. april 2021