Trenger du noen å snakke med?

Mange frivillige organisasjoner tilbyr støtte og informasjon. Flere har hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper som kan være til god hjelp.

Jente med ryggen til som bruker mobil

Ring 113

Ved akutt fare for selvmord, ring 113 umiddelbart. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite.

Hjelpetelefoner og chat

 • Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med.
 • Sidetmedord.no er en nettjeneste drevet av Hjelpetelefonen. På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller ansatte veiledere.
 • Kirkens SOS Norge er en døgnåpen tjeneste på telefon og internett. Telefon, SOS melding og SOS – Chat. Kirkens SOS tilbyr et lyttende medmenneske, som gir støtte og trøst i møte med den smerten som formidles.
 • Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.
 • Arbeidslivstelefonen (225 66 700): en telefontjeneste for deg som har spørsmål eller trenger råd om jobbrelaterte problemer. Telefonen er åpen 09:00-15:00 mandag, tirsdag, onsdag og fredag, og 09:00-18:00 på torsdager.
 • Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFFS): LFFS Chat og telefon. Her kan du henvende deg om du har tanker om selvskading eller selvmord, eller ønsker råd for hvordan du kan hjelpe en venn.
 • Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) nettros.no: ROS tilbyr råd og veiledning via chattelefon, e-post. ROS er en landsdekkende interesseorganisasjon som tilbyr støtte, råd og veiledning til de som sliter eller har slitt med en spiseforstyrrelse, og deres pårørende.
 • Hjelpelinjen (telefon/chat/e-post): Hjelpelinjen kan hjelpe deg som har problemer med pengespill eller dataspill.
 • Bipolarlinjen er en anonym støttetelefontjeneste for mennesker med bipolare lidelser og deres pårørende. Her møter du en vennlig frivillig som har erfaringskompetanse. Ring oss om hva enn du har på hjertet, stort og smått. Vi tåler å høre. Telefonen er åpen 17:00-20:00 mandag, tirsdag, onsdag og 18:00-20:00 mandag og onsdag i sommerperioden.

Samtaler om rus og avhengighet

 • Barn av rusmisbrukere (BAR): barsnakk.no (chat) er for deg som kjenner noen med rusmiddelproblemer og som ønsker å snakke om dine opplevelser.
 • Rusinfo: Landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Erfarne veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol- og narkotikaproblematikk. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt anonymt.

For samtaler om vold og overgrep

 • Vold- og overgrepslinjen: En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.
 • Nasjonal kontakttelefon for eldre utsatt for vold: Veiledning og hjelp til alle over 62 år som er utsatt for overgrep. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte denne kontakttelefonen.
 • Dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep og har en spørsmål- og svartjeneste. Målgruppene er både utsatte, utøvere og berørte. Fagpersoner, beslutningstakere og organisasjoner skal også kunne finne informasjon og hente kunnskap i veiviseren.
 • DIXI Ressurssenter mot voldtekt: Lavterskeltilbud for deg som er utsatt for voldtekt, eller kjenner noen som er utsatt. Gir ikke behandling, men tilbyr hjelp til selvhjelp.
 • Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM): Tilbud til menn som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn og tenåring, samt foresatte og partnere av overgrepsutsatte menn.
 • Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: Et kirkelig møte- og samtalested for kvinner og menn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep med særlig vekt på relasjonsbyggende tiltak.
 • Politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte: Har du vært utsatt for kriminelle handlinger? Det kan for eksempel være vold, seksuelle overgrep eller krenkelser av din personlige frihet. Du kan få hjelp og veiledning ved et støttesenter for kriminalitetsutsatte.

For deg som er pårørende

 • Pårørendetelefonen (Ivareta): Anonymt lavterskeltilbud der du møter mennesker som selv har erfart hvordan det er å stå nær en som ruser seg.
 • Nasjonal rådgivningstelefon for pårørende: Landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende uavhengig av diagnose, drevet av Pårørendesenteret i Oslo (Piosenteret.no)/LPP. 
 • Pårørendesenteret (chat/e-post/telefon): Nettsted for deg som er pårørende. De tilbyr kunnskap, tips og råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt over rettigheter.
 • PIO-Pårørendesenteret i Oslo: Støttesenter for pårørende og et kompetansesenter for pårørendesamarbeid i helse- og omsorgssektoren. Tilbyr råd og veiledning til pårørende. 
 • For Fangers Pårørende: Gir støtte og råd til familie og venner av noen som sitter i varetekt, fengsel eller som gjennomfører straff i samfunn.

Andre nyttige hjelpetjenester

 • Kreftforeningens rådgivningstjeneste: (telefon/chat/e-post) De kan hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, uansett hvilken situasjon du er i. Tjenesten er gratis og du kan være anonym. 

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Trenger du noen å snakke med?. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert fredag 27. november 2020 [henta onsdag 29. november 2023]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/psykisk-helse/trenger-du-noen-a-snakke-med/

Sist oppdatert fredag 27. november 2020