Lenker til andre aktører

Når vi lenker videre til andre, skal vi gjøre en vurdering av nettstedet det lenkes til.

​Brukeroppgave

Vi bør kun lenke til eksterne aktører når det bidrar til å løse en klart definert brukeroppgave.

Nøytralitet

Vi lenker aldri til andre aktører mot betaling eller mot at aktører lenker tilbake til helsenorge.no.

Brutte lenker

Eksternt innhold kan flyttes, omdirigeres eller fjernes.

Redaksjonen bruker verktøy for å sjekke dette automatisk, og retter opp lenker når vi oppdager slike feil.

Endringer hos dem vi lenker til

Ved å lenke til eksterne nettsider, risikerer vi at det eksterne innholdet endrer seg etterpå og blir misvisende for bruker.

Eksternt innhold kan:

 • endres på en slik måte at det ikke lenger løser brukeroppgaven
 • tas over av noen som ikke tar godt nok hensyn til bl.a. personvern

Slike problemer er vanskeligere å oppdage automatisk med verktøy. Derfor:

 • trenger vi tilbakemeldinger fra brukere og samarbeidspartnere slik at vi kan rette opp feilene så snart som mulig
 • vil vi gå gjennom lenkene når vi lager nytt innhold eller oppdaterer det vi har fra før

Kommersielle nettsider

Som hovedregel lenker vi ikke til kommersielt innhold, men vi kan gjøre unntak.

I noen tilfeller vil en brukeroppgave best kunne løses ved å lenke til slike sider, og da vil vi ta hensyn til det. Vi må da unngå å lenke på måter som kan tolkes som en støtteerklæring.

Personvern

Vi bør alltid sjekke hvorvidt nettstedet har en informasjonsside som forteller brukeren hvordan deres personinformasjon blir brukt. Vi vil etterstrebe at alle nettstedene vi lenker til har en slik side.

Mobilvisning

Før vi lenker til et nettsted, bør vi forsikre oss om at siden i det minste er brukelig fra en mobiltelefon. Vi vil etterstrebe at alle nettsteder vi lenker til støtter mobilvisning.

Lenke i stedet for nytt innhold

Før vi lager nytt innhold på helsenorge.no, vil vi bl.a. vurdere om brukeroppgaven løses bedre ved å lenke fra eksisterende innhold til en ekstern nettside.

Hvis vi vil bruke en lenke, har redaktør ansvar for at dette skjer i tråd med kravene i denne policyen.

Ønske fra eksterne organisasjoner

Noen ganger tar innbyggere og organisasjoner kontakt med redaktør for å be om at helsenorge.no lenker til en ekstern nettside.

Redaktør har da ansvar for å vurdere og eventuelt publisere lenken i tråd med kravene i denne policyen.

Lett å se når man forlater helsenorge.no

Det skal være lett å forstå når man går fra helsenorge.no til en tredjepart. Derfor:

 • legger vi alltid navnet på nettsiden på slutten av lenketeksten, i parentes
 • gjør vi brukertester for å sjekke om brukere skjønner at de har forlatt helsenorge.no

Gode lenketekster

Lenketeksten skal gi mening hvis den leses for seg, og den skal fortelle leseren hva lenken leder til.

En god lenketekst 

 • beskriver tydelig hvor den fører
 • gir mening selv om den står alene
 • har aktivt språk hvis den oppfordrer til handling
 • er unik og blir ikke gjentatt flere ganger på én side
 • inneholder nettstedet i parentes om den går til et annet nettsted (fhi.no)
 • Inneholder dokumenttypen i parentes om den går til et dokument (PDF, doc, xls)

Ansvar for andre nettsteder

Vi vil forsøke å lenke til ressurser av så høy kvalitet som mulig, men tar ikke ansvar for innhold eller utforming på eksterne nettsteder.

Innhaldet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Lenker til andre aktører. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tysdag 3. mars 2020 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/redaksjon/lenkepolicy-aspx/