Bleieutslett hos barn

Ved bleieutslett er huden rød og irritert, enten flekkvis eller sammenhengende. Noen ganger er det væskende, hudløse områder, og en sjelden gang også åpne sår og pussblemmer.

Halvparten av barn under 18 måneder har hatt bleieutslett. De fleste har bare lette og forbigående plager. Ved å følge rådene nedenfor vil huden normaliseres vanligvis i løpet av kort tid.

Ikke alle utslett i bleieområdet er bleieutslett. Dersom utslettet ikke blir bedre etter at du har prøvd tiltakene beskrevet nedenfor, kan det være eksem, og det krever annen behandling. Ta da kontakt med helsesykepleier eller lege.

Årsaker til bleieutslett

​Huden er kroppens naturlige barriere. Barrieren påvirkes av høy fuktighet (tett bleie), irritasjon fra urin og avføring, eller såpe og vann som fjerner naturlige fettstoffer fra huden. Da kan bleieutslett oppstå på hudområdene som er i direkte kontakt med bleien. Huden innerst i foldene er vanligvis spart.

Mikrober (bakterier og sopp) som naturlig finnes på frisk hud balanserer hverandre. Ved bleieutslett kan balansen mellom mikrobene forskyves, og noen ganger kan derfor bleieutslett forverres ved at det infiseres med sopp. Da kan det være nødvendig med et soppmiddel i tillegg til tiltakene beskrevet her.

Tiltak mot bleieutslett

  • Stell av bleieområdet er viktig både som forebygging og behandling.
  • Skift bleie ofte slik at barnets hud holdes tørr.
  • La barnet lufte stumpen uten bleie i perioder.
  • Bruk stelleoljer til å vaske med. Det er skånsomt og behagelig. Unngå å vaske med såpe som kan virke uttørrende på huden.
  • Smør huden med en sinkholdig salve etter hvert stell. Slike stellesalver kalles også barrieresalver fordi de er vannavstøtende og beskytter og reparerer den naturlige hudbarrieren. Salverester kan fjernes med babyolje. Spør etter barrieresalve på apoteket.

Hvis tiltakene skissert over ikke hjelper i løpet av et par døgn og huden er hissig rød uten væskende flater eller sår, kan du forsøke følgende:

  • Inotyol krem (med iktammol, sinkoksyd og titanoksyd) som smøres i tyktlag flere ganger daglig på hud uten åpne sår.
  • Et alternativ til Inotyol krem er Hydrokortison krem 1% to ganger daglig. Bruk hydrokortison først, og smør deretter på en barrieresalve. Hvis denne behandlingen ikke virker innen 4 dager, har det liten hensikt å fortsette. I pakningsvedlegget står det at kremen ikke skal brukes til barn under 2 år. Dette rådet kan fravikes når det gjelder bleieutslett.

Soppinfeksjon

​Fortsetter plagene utover 3-4 dager til tross for tiltakene beskrevet ovenfor, kan utslettet være soppinfisert. Huden kan da være irritert helt ned i lårfoldene og det kan være større hissige områder med spredte røde flekker med skarp grense til frisk hud.

I slike tilfeller er det lurt å bruke et soppmiddel, ofte i kombinasjon med hydrokortison krem. Snakk eventuelt med helsesykepleier eller legen om dette.

Hvis ikke disse rådende hjelper, kontakt apotek, helsestasjon eller lege.

Bleieutslett hos barn. Helsebiblioteket/Foreldrebrosjyrer, Farmasøytisk institutt, UiO 2021.

Innhaldet er levert av Helsebiblioteket/Foreldrebrosjyrer, Farmasøytisk institutt, UiO

Helsebiblioteket/Foreldrebrosjyrer, Farmasøytisk institutt, UiO. Bleieutslett hos barn. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tysdag 18. mai 2021 [henta måndag 22. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/sykdom/barn/bleieutslett-hos-barn/

Sist oppdatert tysdag 18. mai 2021