Malaria

Malaria er en farlig sykdom som spres ved myggstikk. Den er vanlig i deler av Asia, Afrika og Sør-Amerika. Du kan forhindre sykdommen ved å unngå myggstikk og ved å ta malariatabletter.

Oppsummering

Malaria skyldes en liten parasitt. En parasitt er en bitte liten organisme som kan overføres til mennesker via myggstikk fra malariamygg. Ubehandlet malaria kan gjøre deg alvorlig syk.

Symptombilde

Dersom du får malaria, kan det kjennes ut som om du har influensa. Det vanligste symptomet er feber. Andre symptomer er hodepine, muskelsmerter, oppkast eller diaré.

Uten rask behandling kan du utvikle hjernemalaria og bli forvirret (delir). Alvorlig malaria kan gi krampeanfall, besvimelse eller koma. Det kan gå fra en uke til flere måneder etter smitte før du blir syk.

Risikofaktorer og forebygging

Den beste måten du kan forebygge malaria på, er å unngå å bli stukket av mygg. Legemidler kan også forhindre malaria, men ingen behandling kan beskytte deg helt.

Noen forebyggende legemidler mot malaria er ikke egnet for gravide og barn.

Unngå insektstikk

Ifølge Folkehelseinstituttet er dette de viktigste tiltakene for å unngå insektstikk:

  • Opphold deg minst mulig utendørs med bar hud etter solnedgang.
  • Beskytt kroppen med sokker, langbukser og langermede plagg (eventuelt impregnert med insektspray) etter solnedgang i områder med malaria og hele døgnet i områder med denguefeber.
  • Bruk myggmidler ‑ dietyltoluamid (DEET) eller annet ‑ på huden ved utendørsopphold.
  • Sov under myggnett ved overnatting innen- og utendørs. Permetrin-impregnering av myggnettet anbefales og er viktigst i områder med høy malariarisiko.
  • Små barn kan effektivt beskyttes ved impregnerte myggnett over seng, vogn og lekegrind. Babykurv kan fôres med myggtett stoff. Myggmidler må brukes med omtanke.
  • Myggfritt hus: bruk av myggnetting, gjerne impregnert, i dører, vinduer og ventiler. Eventuelt å spraye overnattingsrommet med insektspray et par timer før man legger seg. Ikke slå på lys før dører og vinduer er lukket. Hotellrom med klimaanlegg er vanligvis myggfrie.
  • Lytt til lokal informasjon om malariaforekomsten der man bor eller stopper for overnatting.

Legemidler for å forhindre malaria

​Ulike legemidler anbefales til ulike områder av verden, og disse rådene endres over tid. Noen legemidler tar du daglig, andre én gang i uken. Vanligvis begynner du å ta dem før du reiser, og fortsetter en uke etter hjemkomst. Spør lege eller sykepleier om hvilke legemidler du trenger og hvordan du skal ta dem.

Kombinasjonen atovaquone-proguanil brukes for å forebygge malaria. Studier av god kvalitet viser at du neppe får malaria om du tar de, men du kan få milde bivirkninger, for eksempel urolig mage, ryggsmerter, magesmerter, munnsår eller svimmelhet. Noen får hodepine, mareritt eller søvnforstyrrelser.

Kombinasjonen klorokin og proguanil, som tidligere var mye brukt, er nå kun aktuell ved reise til noen få steder. Opptil 3 av 100 personer som tok klorokin og proguanil sammen, hadde i en studie kvalme, diaré eller svimmelhet. Du kan også få munnsår.
 
Doksysyklin kan beskytte deg mot malaria i land der andre legemidler ikke virker, men du kan få bivirkninger. I en studie fikk om lag en fjerdedel urolig mage, utslett, hoste og hodepine. Omtrent 1 av 10 kvinner får soppinfeksjon i skjeden. Noen undersøkelser viser at opptil halvparten av alle som tar doxysyklin får en hudreaksjon i solen.

Meflokin er et annet stoff som forebygger malaria. I noen studier synes det å gi full beskyttelse, men det er en risiko for alvorlige bivirkninger. Minst 1 av 5 får mareritt, humørsvingninger, forstyrret søvn eller konsentrasjonsproblemer. Andre vanlige bivirkninger er depresjon, svimmelhet, hodepine og hudproblemer. Du kan ikke ta den hvis du har epilepsi eller psykisk sykdom, for eksempel angst eller depresjon.

Prognose

Malariasykdom starter ofte først etter at man har kommet hjem fra reise til tropiske strøk. Det kan gå fra en uke til 18 måneder før man blir syk etter at du har blitt infisert av et stikk. De fleste får symptomer innen tre måneder. Hvis du får en febersykdom etter å ha besøkt Asia, Afrika eller Sør-Amerika, bør du straks si ifra til lege selv om det er flere måneder siden reisen ble foretatt.

De fleste blir helt bra etter behandlingen, men du kan dø av malaria hvis du ikke får medisinsk hjelp. Risikoen er størst for små barn, gravide og eldre, men det er sjelden folk dør av malaria i land med tilgang på god medisinsk behandling. Malaria kommer sjelden tilbake ved riktig behandling av første utbrudd.

Malaria - forebygging. Helsebiblioteket, 2020.

 

Innhaldet er levert av Helsebiblioteket/BMJ

Helsebiblioteket/BMJ . Malaria. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 9. september 2020 [henta søndag 14. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/sykdom/infeksjon-og-betennelse/malaria/

Sist oppdatert onsdag 9. september 2020