Kjevesmerter

Akutt kjeveleddsmerte går vanligvis over av seg selv. Ibuprofen og paracet kan hjelpe mot smertene. For personer med varige alvorlige smerter kan kirurgi være en siste utvei.

Typer av kjeveplager

Det er tre hovedtyper av kjeveplager:

  • Smerter som kommer fra tyggemusklene. Dette henger ofte sammen med stress.
  • Forskyvning av en bruskplate (menisk) i kjeveleddet. Menisken kan komme ut av stilling, og det forårsaker en klikkelyd i kjeven, bevegelsesvansker, låsning og/eller smerte.
  • Leddgikt i leddet, hvor glatt brusk som skal beskytte leddet, brytes ned.


Noen får også hodepine eller nakkesmerter, og enkelte føler seg deprimerte eller engstelige.

De færreste vil trenge tester for å diagnostisere kjeveproblemer, men det kan bli tatt røntgenbilde for å undersøke strukturene i leddet.

Behandling av kjevesmerter

Hvis du er øm i tyggemusklene, kan det hjelpe å hvile kjeven. Stress kan føre til at du biter sammen kjeven eller gnisser tennene mot hverandre. Sliter du med å gi slipp på stresset, kan du prøve kognitiv samtaleterapi.

Ved langvarige plager kan du forsøke fysioterapi. En fysioterapeut vil vise deg øvelser som kan hjelpe mot kjeveproblemene. Disse øvelsene innebærer å åpne og lukke munnen på en bestemt måte. Det kan for eksempel være å prøve å holde kjevebevegelsen i en rett linje, og la tungen berøre ganen mens du beveger kjeven.

Noen får hjelp av en bittskinne som man har på om natten. Dette beskytter tennene ved tanngnissing og reduserer spenningen i tyggemusklene. Bittskinnen får du tilpasset hos tannlegen. 

Det finnes ikke god dokumentasjon på at akupunktur har effekt på kjeveleddsmerter.

Legemidler

Reseptfrie smertestillende som ibuprofen og paracetamol kan hjelpe mot kjeveleddsmerter.

Har du smerter i tyggemusklene, kan muskelavslappende legemidler (diazepam) hjelpe. I tillegg til å gjøre deg døsig, er legemiddelet sterkt avhengighetsdannende. Derfor brukes behandlingen i bare noen dager av gangen.

Kirurgi

Hvis klikking i kjeven gjør det vanskelig å tygge, snakke, eller på andre måter hemmer deg i dagliglivet, kan kirurgi være et siste alternativ.

Kirurgi inkluderer å:

  • spyle i leddet med steril væske for å hjelpe bruskplaten til å flytte tilbake til riktig posisjon (artrocentese)
  • rette ut leddet (kondylotomi eller osteotomi)
  • erstatte leddet med et kunstig ledd

Du vil sannsynligvis få noe smerter og vanskeligheter med å bevege kjeven i den første perioden etter operasjonen (rekonvalesensperioden).

Kirurgi er ikke alltid vellykket. Vurderer du operasjon, kan du snakke med kirurgen om forventet resultat.

Prognose ved kjevesmerter

Akutte kjevesmerter blir som oftest bedre av seg selv innen en til to uker. De få som får vedvarende problemer med klikkelyd eller smertefull kjeve, blir oftest bedre med tiden. De fleste tilpasser tyggingen til hva man tåler.

For de med vedvarende smerter kan kirurgi være en siste utvei.

Kjevesmerter. Helsebiblioteket, 2022

Temporomandibular joint syndrome (clicking jaw) (PDF). Originalbrosjyre frå BMJ Best Practice, 2022.

Innhaldet er levert av Helsebiblioteket/BMJ

Helsebiblioteket/BMJ . Kjevesmerter. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 11. november 2022 [henta måndag 22. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/sykdom/munn-tenner-kjeve/kjevesmerter/

Sist oppdatert fredag 11. november 2022