Nakkeprolaps

Prolaps i nakken gir nesten alltid nakkesmerter. Noen ganger stråler smertene også ut i en eller begge armene. De fleste som får nakkeprolaps blir bra igjen av seg selv i løpet av 3-4 måneder, men i noen tilfeller kan kirurgi være nødvendig.

Hva er nakkeprolaps

Ryggraden vår består av en rekke virvler, deriblant sju nakkevirvler. Virvlene er skilt fra hverandre av mellomvirvelskiver. Disse har en myk kjerne som fungerer som «støtpute». Mellom virvlene er det også sideledd som sammen med muskulatur sørger for stabilitet og bevegelse.

Skiveprolaps

En prolaps i nakken kommer av at den ytre harde ringen av mellomvirvelskiven sprekker. Gjennom denne sprekken kan den myke, indre delen av skiven presse seg ut og irritere strukturene ved skiven. Dette kalles skiveprolaps.  

Forkalkninger

Med årene skjer det normale aldersforandringer, både i mellomvirvelskivene, sideleddene og leddbåndene. Disse forandringene kalles gjerne forkalkninger som kan føre til tranghet for nerverøttene eller ryggmargen. Dette kalles gjerne stenose (som betyr tranghet).

Utstrålende smerter til eller svakhet i armene

Hvis en skiveprolaps eller forkalkninger gir irritasjon av eller tranghet for en eller flere nerverøtter i nakken, kan du få plager ut i armen. Dette er vanligvis sterke smerter i det området som nerveroten går til og av og til lammelse i muskler eller nedsatt følelse i huden i nervens område.

Symptomer på nakkeprolaps

Nakkeprolaps og forkalkninger kan gi nakkesmerte og smerteutstråling i en eller begge armene. Hvor sterke smertene er, varierer med hvilken stilling man holder hodet i. Noen vil også merke nedsatt hudfølelse og redusert kraft i armen, såkalte nevrologiske utfall.

Hvilke bevegelser som svekkes, og hvilke områder av armen som får nedsatt følelse, avhenger av hvilken nerverot som blir påvirket.

En sjelden gang kan det bli trangt for selve ryggmargen, noe som kan gi gangvansker, nummenhet og prikkinger i armer og ben. Dette skjer nesten bare hos personer over 70 år.

Årsaker til nakkeprolaps

Årsaken til hvorfor den enkelte får prolaps eller forkalkninger i nakken er ukjent. 

Flere ting kan være av betydning, men ofte er det en kombinasjon av flere årsaker.

Arvelig disponering er nok den viktigste årsaken.

Behandling

De fleste som får nakkesmerter med utstråling, blir spontant bedre i løpet av de første ukene slik at symptomene gradvis forsvinner. Etter 1-2 år vil de fleste være helt bra eller bare ha mindre plager.

Vanlig behandling ved nakkeprolaps

Det er viktig å holde seg aktiv til tross for plagsomme smerter. Dette gjør at nakken fungerer mer normalt og bidrar også til at oppmerksomheten din blir mindre fokusert på smertene.

Varme på nakken og lett massasje kan hjelpe på muskelsmerter.

Smertestillende er som regel nødvendig i starten av forløpet og særlig hvis det er sterke, utstrålende smerter til armen. Vanligvis hjelper reseptfrie legemidler en del og bør prøves først. Dette er paracetamol 1 gram x 3-4 om dagen, eventuelt supplert med et betennelsesdempende preparat (ibumetin, naproxen eller lignenede). Dersom dette ikke hjelper nok etter noen dager, bør du kontakte lege for å få reseptbelagte medisiner.

På grunn av den gode prognosen for bedring over tid er det lurt å vente med annen behandling som tøyninger, trening og manipulasjon av nakken. Resultatene av slik behandling er generelt ikke bedre enn å vente på naturlig bedring.

Operasjon ved nakkeprolaps

Rundt 2 av 10 med nakkeprolaps med utstrålende smerter til armen vil ha behov for vurdering for kirurgi  på grunn av sterke smerter eller tap av kraft i armen. Operasjon blir oftest gjennomført 3–6 måneder etter at plagene oppstod. Operasjon kan være aktuelt hvis du har vedvarende og sterke utstrålende smerter eller funksjonsnedsettelse i armen. Hensikten med operasjonen er å avlaste trykket på nervene for å gi raskere smertelindring i armen.

Dersom du har store smerter, klart nedsatt kraft eller økende kraftsvekkelse i en eller begge armene, kan fastlegen henvise for vurdering av akutt operasjon.

Når bør du ta MR av nakken?

De fire regionale helseforetakene har i samarbeid med NTNU laget denne informasjonsfilmen, som forklarer når det kan være aktuelt med en MR-undersøkelse:

Se ventetider og velg behandlingssted

Du har rett til å velge behandlingssted for alle undersøkelser og behandlinger du blir henvist for. På Velg behandlingssted vil du se at ventetidene kan variere.

Innhaldet er levert av Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF. Nakkeprolaps. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 13. mai 2024 [henta måndag 22. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/sykdom/muskel-og-skjelett/nakkeprolaps/

Sist oppdatert måndag 13. mai 2024