Øresmerter under flyreiser

Er du plaget med smerter i ørene under flyreiser, finnes det forebyggende behandling.

Oppsummering

Smerter i ørene på flyreiser er ganske vanlig, spesielt når flyet går inn for landing. Smertene oppstår når lufttrykket inne i mellomøret er forskjellig fra trykket utenfor øret. Vanligvis vil et lite rør som kalles øretrompeten utligne trykkforskjellen. Dette røret forbinder mellomøret med svelget. Øretrompeten åpner og lukker seg når du svelger eller gjesper.

Når du reiser med fly, endrer lufttrykket seg raskt. Lufttrykket er høyest nær bakken og du klarer derfor ikke å svelge fort nok til å kompensere for trykkendringen. Dette legger press på trommehinnen og kan forårsake smerter som kan bli ganske intense.

Hvis øretrompeten er blokkert av en eller annen grunn, kan det være spesielt vanskelig å få nok luft inn i mellomøret. Dette skjer ofte ved forkjølelse, men er også vanlig hos barn fordi øretrompeten er smalere.

Øresmertene vil vanligvis forsvinne kort tid etter landing.

Symptomer

Det er ikke uvanlig at de som sliter med øresmerter under flyreiser også kan oppleve andre symptomer, for eksempel:

  • «Dotter» i ørene
  • Svimmelhet
  • Øresus (tinnitus)

Behandling av øresmerter på flyreiser

Hvis du har vansker med å utligne trykket på grunn av forkjølelse eller ørebetennelse, kan det være lurt å utsette reisen eller finne en alternativ reisemåte. Om du likevel bestemmer deg for å fly, finnes det noen råd du kan følge.

Medisiner

Slimhinneavsvellende reseptbelagte tabletter som du tar en halv time før flyturen, kan forebygge øresmerter hos voksne.Medisinen finnes også som nesespray (reseptfritt).

I to studier fikk om lag 30 av 100 voksne som tok slimhinneavsvellende tabletter, øresmerter under en flytur, sammenliknet med 60 av 100 blant dem som ikke tok slimhinneavsvellende. Noen bruker reseptfri slimhinneavsvellende nesespray, men det finnes bare én studie som viser kun moderat effekt, det vil si dårligere effekt enn tablettene.

Det finnes ikke nok forskning til å si om denne behandlingen fungerer for barn.

Selvhjelp

Det finnes ingen god forskning på disse teknikkene, men mange finner dem nyttige. Når flyet begynner nedstigningen prøver du å gjespe, svelge, eller blåse hardt mens du kniper for nesen. Det kan redusere trykket i ørene. Ta gjerne en tyggegummi eller et drops for å svelge oftere.

Yngre barn bør unngå drops under flytur fordi de kan sette det fast i halsen. I stedet kan de drikke en leskedrikk med sugerør. Spedbarn kan suge på en flaske eller smokk, eldre barn kan prøve tyggegummi.

Forsvinner smertene?

Øresmertene forsvinner sannsynligvis kort tid etter at du lander. Det er svært sjeldent at trykket vil føre til et hull i trommehinnen. Og om det skulle hende, vil det gro igjen av seg selv.

Øresmerter under flyreiser. Helsebiblioteket, 2023.

Ear pain during air travel (PDF). Originalbrosjyre fra BMJ Best Practice, 2022.

Innhaldet er levert av Helsebiblioteket/BMJ

Helsebiblioteket/BMJ . Øresmerter under flyreiser. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 4. desember 2023 [henta søndag 21. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/sykdom/ore-nese-hals/oresmerter-under-flyreiser/

Sist oppdatert måndag 4. desember 2023