Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)

Aldersrelatert makuladegenerasjon er en øyesykdom som kan skade synet, men forverringen skjer ofte svært langsomt.

Hva er aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)?

AMD er et lite område av netthinnen som er viktig for skarpsynet. Den gjør at du kan se ting rett foran deg i fine detaljer. Hvis du har AMD vil skarpsynet hemmes.

AMD finnes i to former:

  • Tørr makuladegenerasjon er den vanligste formen, og den utvikler seg svært sakte. Da oppstår det små, gule flekker rundt makula.
  • Våt makuladegenerasjon kjennetegnes av små blodkar som vokser på baksiden av øyet. Disse lekker væske inn i området, og det gir raskere synstap. Tørr makuladegenerasjon kan noen ganger slå over til den våte typen.

Symptomer på aldersrelatert makuladegenerasjon

AMD gir ofte først vansker med å lese, gjenkjenne ansikter og se fine detaljer. Etter mange år vil ting midt i synsfeltet se sløret eller forvrengt ut. Til slutt kan området i midten av synsfeltet bli mørkt, slik at du ikke kan være i stand til å se ting som er rett foran deg.

AMD deles ofte inn i tidlig-, mellom-, eller avansert stadium. Personer i tidlig- eller mellomstadium har ofte ingen eller milde symptomer, mens personer i avansert stadium kan ha ganske alvorlig synstap.

Behandling av aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)

Uavhengig om du er rammet av tørr- eller våt makuladegenerasjon, vil behandlingen være den samme i tidlig- eller mellomstadium. Hensikten vil da være å redusere eller forsinke utviklingen.

De fleste behandlinger er rettet mot våt makuladegenerasjon. Tørr makuladegenerasjon er vanskeligere å behandle.

Behandling i tidlig- eller mellomstadium

AMD påvirker blodårene i øynene. En sunn livsstil kan påvirke blodårene i øyet og bidra til å bremse sykdomsutviklingen og bevare synet ditt så lenge som mulig.  

De viktigste livsstilsrådene er:

Behandling for avansert tørr makuladegenerasjon

Tørr makuladegenerasjon er mye vanskeligere å behandle enn våt makuladegenerasjon. Det er viktig å søke legehjelp dersom du opplever plutselig forverring. Da kan du ha utviklet våt makuladegenerasjon, og denne tilstanden skal behandles raskt.

Du kan sjekke synet jevnlig med Amslers test. Amsler-testen er en enkel øyeprøve som hjelper legen med å finne ut om du har problemer med å se rett foran deg. Du blir bedt om å se på et rutenett med en prikk i midten og si om du ser bølger, manglende områder eller rare forvrengninger.

Behandling av avansert våt makuladegenerasjon

Hvis du har våt makuladegenerasjon, kan du bli anbefalt å ta en serie injeksjoner i øynene. Injeksjonene settes av en øyespesialist.

Medisinen som injiseres i øynene hemmer dannelsen av små blodkar og kalles VEGF-hemmere.

Synes du injeksjonsbehandling i øyet virker skremmende, er du ikke alene. De fleste håndterer imidlertid behandlingen bra, og legen kan forklare deg hele forløpet på forhånd.

Velger du denne behandlingen vil du sannsynligvis få flere injeksjonsbehandlinger i begynnelsen. Etterpå får du en i måneden i flere måneder.

Injeksjonsbehandling kan gi bivirkninger, som for eksempel hevelse og infeksjon. Snakk derfor med legen din om mulige bivirkninger.

En annen behandling gjøres med laser. Laserkirurgi kan brukes for å ødelegge blodårer som lekker i øyet, men behandlingen egner seg ikke for alle.

Prognose

Har du tørr makuladegenerasjon av lett grad, vil forverringen av synet utvikle seg svært langsomt for de fleste. Kun 1 av 100 vil få markant dårligere syn på fem år. Ved forverring vil synsfeltet i midten svekkes.

Har du avansert våt makuladegenerasjon er det viktig at du får behandling raskt. Behandlingen kan forhindre at sykdommen forverres. Mange opplever også at tilstanden bedrer seg.

Selv de med avansert makuladegenerasjon har såpass bra sidesyn at de fleste klarer seg selv.

Å leve med AMD

De finnes noen råd som kan gjøre det lettere å leve med makuladegenerasjon i avansert stadium:

  • Lær deg å bruke ytterkantene av synsfeltet mer. Sidesynet rammes nemlig ikke.
  • Prøv sterkere belysning i hjemmet ditt.
  • Bruk forstørrelsesglass når du leser.
  • Forstørr bokstavene når du leser en tekst på PC. Det finnes også programvare som kan lese opp teksten for deg.

Synshemmedes organisasjon

Norges Blindeforbund er organisasjonen for alle som ser dårlig. Organisasjonen har tilbud og fordeler som kan hjelpe, uansett hvor lite du ser.

Offentlige nettportaler om syn, hørsel og kombinerte sansetap

Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD). Helsebiblioteket, 2023.

Macular degeneration (PDF). Originalbrosjyre fra BMJ Best Practice, 2021.

Innhaldet er levert av Helsebiblioteket/BMJ

Helsebiblioteket/BMJ . Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD). [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 25. oktober 2023 [henta torsdag 23. mai 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/sykdom/oyesykdommer/makuladegenerasjon/

Sist oppdatert onsdag 25. oktober 2023