Tren riktig med "Smart mosjon i arbeidslivet"

Med få tastetrykk får du et gratis, skreddersydd og forskningsbasert treningsprogram, som er tilpasset din arbeidshverdag, fysiske form og mulige plager.

Ulike yrkesgrupper

Anbefalt trening tilpasset din hverdag

En rørlegger, renholdsarbeider, sykepleier, sjåfør og kontoransatt har alle ulike arbeidskrav og treningsbehov. Noen går mye, andre beveger seg lite, noen har stive skuldre og andre har vonde knær. Det er viktig å gjøre øvelser som er tilpasset den enkeltes hverdag. Med Smart mosjon i arbeidslivet” får du et tilpasset treningsprogram som du kan gjøre når som helst, hvor som helst. 

Smart mosjon i arbeidslivet er en komprimert versjon av de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet som inneholder målrettet kondisjons- og styrketrening som er tilpasset deg. Aktiviteten kan utvides med annen litt anstrengende fysisk aktivitet, for eksempel en tur til jobb eller buss.

Få et skreddersydd treningsprogram

Med "Smart mosjon i arbeidslivet" får du et tilpasset treningsprogram som blir skreddersydd for deg. For å opprette treningsprogrammet, må du lage en bruker med pålogging og svare på noen få spørsmål om type arbeid, fysisk form, alder og plager. Du kan selv endre treningsprogrammet ved å velge inn og ut ulike øvelser.

Hvordan fungerer "Smart mosjon i arbeidslivet"?

Smart mosjon i arbeidslivet” er en digital løsning der du får anbefalte øvelser på bakgrunn av opplysninger du selv fyller inn. Du svarer på noen få spørsmål om din arbeidssituasjon, alder, høyde, vekt, styrke, kondisjon, smerter og plager. Du får et skreddersydd program med økende treningsmengde, som du kan gjøre når det passer deg. Du logger inn via ID-porten og personvern ivaretas (helsedirektoratet.no). 

Kom i gang med "Smart mosjon i arbeidslivet"

Hva slags trening får du?

Programmet du får anbefalt er ofte en kombinasjon av både kondisjonstrening og målrettet og generell styrketrening. Du kan gjøre styrketreningen med kroppen som belastning uten andre hjelpemidler, eller noen ganger med en strikk. Du kan også velge andre øvelser. 

Du får et treningsprogram som omfatter 50 minutter i løpet av uken, oppvarmingen kommer i tillegg. Du kan dele opp treningen i mindre deler, for eksempel:  

  • 5x10 minutter  
  • 2x25 minutter  
  • 1x50 minutter 

Det er viktig at du trener regelmessig for å få resultater. For å få best effekt av styrkeøvelsene, skal du bruke en belastning slik at du klarer akkurat det antallet repetisjoner som er anbefalt. Du skal bli så sliten at du ikke klarer to repetisjoner til. 

Treningsprogrammet du får er over 16 uker og endres automatisk. Du kan selv justere belastningen og legge til andre øvelser underveis.  

Smart mosjon i arbeidslivet” kan være en viktig del av den ukentlige aktiviteten. Annen aktivitet eller mosjon i hverdagen kommer i tillegg, se de nasjonale rådene om fysisk aktivitet. 

Et forskningsbasert treningstilbud

Smart mosjon i arbeidslivet” baserer seg på internasjonal forskning som Syddansk Universitet har oppsummert i en rapport som er laget for norske myndigheter og flere parter i arbeidslivet. Forskningsrapporten om smart mosjon i arbeidslivet finner du på Helsedirektoratet.no.  

Kort oppsummert viser det seg at personer som trener målrettet og regelmessig, rapporterer bedre helse og mindre plager. Bedriftene rapporterer blant annet bedre arbeidsmiljø, økt produktivitet og høyere nærvær. 

Forskningen er gjennomført på den generelle befolkningen. Er du for eksempel gravid eller har funksjonsnedsettelser anbefaler vi å søke råd og veiledning av fagpersoner som kan skreddersy treninger nærmere. 

Se Helsedirektoratets råd om fysisk aktivitet for voksne og eldre. 

Smart mosjon i arbeidslivet

Dalager, T., Faber Hansen, A., Holtermann, A., Sjøgaard, G. & Søgaard, K. (2019). Intelligent motion: Smart Mosjon i Arbejdslivet i Norge (PDF). Syddansk Universitet, Danmark.

Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Voksne og eldre - generelle råd. Helsedirektoratet.no. 2023.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Tren riktig med "Smart mosjon i arbeidslivet". [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 13. mars 2024 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/trening-og-fysisk-aktivitet/smart-mosjon/

Sist oppdatert onsdag 13. mars 2024