Pasient- og brukarombodet i Rogaland

Vi hjelper deg med spørsmål om helsetenester og gir råd og rettleiing om rettar du har som pasient.

​​​​​​​​​​​​

Om oss

Kontaktinformasjon

Telefon: 953 35 050

Telefontider:

15. mai-15. september kl: 09:00 - 14:30

Resten av året kl. 09:00-15:00

Telefonen er stengt for lunch kl. 11:00-11:30 alle dager. 

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

Besøks- og leveringsadresse: Gartnerveien 4, 2. etg. Hillevåg, Stavanger (JULA-bygget ved Essostasjonen)

e-post: rogaland@pasientogbrukerombudet.no

Sensitive opplysninger bør ikke sendes på e-​post​

Ansatte​

​Vi er fem tilsette ved kontoret som tek imot førespurnader.

​Gro Snortheimsmoen Bergfjord, pasient- og brukarombod (jurist)

Marit Heskja, seniorrådgiver

Vegard Hartvik Våga, seniorrådgjevar (jurist)​

Ragnhild Steinbru Støbakk, rådgjevar (jurist)

Lillian Harestad Goa, rådgjevar

Årsmeldingar

​​Dersom du ønskjer trykt utgåve av årsmeldinga, kan du kontakte kontoret vårt og få den tilsendt. Den fins og som pdf-fil med høgare biledoppløysing (trykkvalitet) som kan sendes på førespurnad. Årsmeldingane til nedlasting er i pdf.

Hovedside Pasient- og brukarombodet

Information in English

Contact information

Mailaddress: P.O.Box 212 Skøyen, 0213 Oslo

We are situated at the 1st floor in Gartnerveien 4, Hillevåg, Stavanger (JULA-building next to the Esso gas station)​

e-mail: rogaland@pasientogbrukerombudet.no

We do not recommend you to send sensitive information by e-mail​

Staff

Staff at the Ombudsmans office who will answer your requests:

Gro Snortheimsmoen Bergfjord , Health & Social Services Ombudsman (lawyer)​

Marit Heskja, senior advisor

Vegard Hartvik Våga, senior advisor (lawyer)

Ragnhild Steinbru Støbakk, advisor (lawyer)

Lillian Harestad Goa, advisor