Samtykke for Pasientreisers tilgang til opplysninger

For å kunne søke digitalt om å få dekket reiseutgifter må du samtykke til at Pasientreiser kan slå opp noen av dine opplysninger i registrene for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Hvis du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgiftene dine. For å søke digitalt må du samtykke til Pasientreiser.

Samtykke til Pasientreiser

For å søke digitalt må du også samtykke til at Pasientreiser innhenter opplysninger om din behandling.

Dette samtykket finner du bakerst i hver søknad, og gjelder for den enkelte søknaden. Søker du igjen, må du gi dette samtykket på nytt.

Når du sender inn en digital søknad samtykker du til at Pasientreiser:

  • henter inn opplysninger fra Databasen for Kontroll og Utbetaling av Helserefusjon (KUHR) og Norsk Pasientregister.
  • kan innhente opplysninger og dokumentasjon som er nødvendige for å behandle søknaden din.
  • lagrer opplysninger som kan brukes dersom det er utbetalt feil beløp og du må betale tilbake det du har fått for mye.
  • kan behandle søknaden din automatisk.

Hvorfor samtykke?

Pasientreiser gjør oppslag i registrene for å bekrefte at du har vært til behandling den dagen du søker om å få dekket reiseutgifter for. Dermed slipper du å legge ved bekreftelse fra behandleren din.

Pasientreiser innhenter ikke informasjon om andre datoer enn de datoene du oppgir å ha vært til behandling.

Kan jeg trekke tilbake samtykket?

Samtykket til Pasientreiser gjelder for hver enkelt søknad du sender, og kan ikke trekkes tilbake digitalt.

Kan jeg søke refusjon selv om jeg ikke samtykker?

Hvis du ikke samtykker, kan du ikke søke digitalt om å få dekket reiseutgifter. Du må da sende søknad på papirskjema.

Opplysninger som kan innhentes uten samtykke

Pasientreiser behandler søknaden din helt eller delvis automatisk, og noen opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden din kan innhentes uten at du trenger å samtykke til det. Eksempler på dette er navn, reisemåte, tidspunkt for reisen og om du har spesielle transportbehov.

En fullstendig liste over hvilke opplysninger det gjelder finner du i syketransportregisterforskriften (lovdata.no). Opplysninger som kan innhentes uten samtykke oppgis av virksomheter, behandlere og tjenesteytere du har mottatt behandling hos.

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

pasientreiser.no

Er du helsepersonell eller transportør? Gå til pasientreiser.no

Loga pasieantamátkkiid birra sámegillii

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Samtykke for Pasientreisers tilgang til opplysninger. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 21. desember 2022 [hentet tirsdag 23. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/om/pasientreiser-samtykke/

Sist oppdatert onsdag 21. desember 2022