Kontakt Pasientreiser

Ønsker du kontakt med Pasientreiser, ring 05515.

Du har rett til å klage på din pasientreise. Du finner mer informasjon om klageretten her.

Telefon

Har du spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, pengestøtte til reiseutgifter, bestilling av din pasientreise eller skal klage, kan du kontakte Pasientreiser på 05515.

Åpningstider

For spørsmål om pengestøtte til reiseutgifter: 

  • Mandag til fredag: Kl. 08.00-15.30

For spørsmål om bestilling av rekvirerte pasientreiser:

Fra utlandet

Befinner du deg i utlandet, kan du kontakte Pasientreiser på telefonnummer 0047 915 05 515.

Hva koster det å ringe?

Å ringe 05515 koster det samme som å ringe til vanlige telefonnummer. Hvis du har fri bruk inkludert i abonnementet ditt, betaler du ikke for å ringe vårt nummer.

Hørselshemming eller talevansker - Teksttelefonen

Er du døv, hørselshemmet eller har talevansker, kan du bruke Telenors teksttelefonformidling for å komme i kontakt med Pasientreiser.

Dette gjør du ved å sende SMS til telefonnummer 149.

En operatør med taushetsplikt behandler henvendelsen din, og kontakter Pasientreiser på vegne av deg.

Les mer om Teksttelefonen, priser og hvordan du registrerer deg som bruker (telenor.no).

Postadresse for reiseregningsskjema

Send inn det signerte søknadsskjemaet på papir via en sikker meldingstjeneste (du må logge inn via ID-porten når du trykker på lenken) eller til følgende postadresse:

Pasientreiser HF
Postboks 2533 Kjørbekk​
3702 Skien

Har du hemmelig adresse, eller hatt en reise i forbindelse med fristbrudd, tuberkulosekontroll eller organdonasjon, skal reiseregningsskjemaet sendes til egne adresser.

Innsending av dokumentasjon

Skal du ettersende dokumentasjon til en allerede innsendt søknad om pengestøtte, må dette sendes via en sikker meldingstjeneste (du må logge inn via ID-porten når du trykker på lenken) eller per post. Husk å merke dokumentasjonen med navn og saksnummer. Dokumentasjon ettersendes til:

Pasientreiser HF
Postboks 2533 Kjørbekk
3702 Skien

Pasientreiser i helseforetakene

Pasientreiser i helseforetakene har ansvar for bestilling og planlegging av rekvirerte pasientreiser. Du finner Pasientreiser ved 17 ulike helseforetak i Norge. For å få hjelp til å bestille en pasientreise, eller avklare behovet ditt for tilrettelagt transport, kan du kontakte Pasientreiser i ditt nærmeste helseforetak.

pasientreiser.no

Er du helsepersonell eller transportør? Gå til pasientreiser.no

Loga pasieantamátkkiid birra sámegillii

Innhaldet er levert av Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Kontakt Pasientreiser. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 10. mai 2024 [henta onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/pasientreiser/om/kontakt/

Sist oppdatert fredag 10. mai 2024