Søk om stønad med papirskjema

Du kan også søke om stønad til pasientreiser til og fra behandling ved å sende inn reiseregningsskjema på papir.

Ønsker du å søke digitalt?

 

Reiseregningsskjema på papir

​​​Reiseregningsskjemaet kan du få hos din behandler, eller laste ned fra denne siden.


Husk å legge ved eventuelle kvitteringer, billetter og annen relevant dokumentasjon. Du trenger ikke legge ved oppmøtebekreftelse hvis du søker som pasient eller foresatt for barn under 12 år.

Hvis du ønsker å reservere deg mot at søknaden behandles delvis eller helt automatisk, må du skrive dette i søknadens fritekstfelt eller legge ved et eget ark. Les mer i personvernerklæringen.

Skje

maet må sendes inn senest seks måneder etter at reisen ble foretatt.

Sendes i posten

Send inn reiseregningsskjemaet til følgende postadresse:

Pasientreiser HF
Postboks 2533 Kjørbekk​
3702 Skien

Spesielle tilfeller

Noen saker må behandles på en spesiell måte. Skal du søke om reiser knyttet til hemmelig identitet, en fristbruddsak, tuberkulosekontroll, organdonasjon eller barn i utsatte familiesituasjoner, skal reiseregningsskjemaet sendes til en egen adresse.

Brosjyre

Brosjyre bokmål | Brosjyre nynorsk | Brosjyre engelsk