Nettlesarstøtte for helsenorge.no

Vi tilrår at du alltid nyttar siste versjon av nettlesaren din. Siste versjon har som regel høgare tryggleik enn eldre versjonar.

Eldre kvinne bruker tastatur

Disse nettlesarane testar vi

Vi testar siste og nest siste versjon av nettlesarar som blir brukte av to prosent eller fleire av dei som besøker helsenorge.no. Per dags dato inneber det følgande nettlesarar:

Datamaskin

 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Apple Safari

Mobiltelefon og nettbrett

 • Apple Safari på iPhone og iPad
 • Google Chrome og internett på einingar med Android

Merk at det kan ta litt tid frå ein ny nettlesarversjon blir lansert, til vi får testa han.

Når du får melding om at nettlesaren din ikkje er testa, behøver ikkje det å bety at han ikkje vil fungere. Dette gjeld spesielt dersom du nettopp har installert ein ny nettlesar, eller du har oppdatert den du allereie har til siste versjon.

Vi tilrår Chrome på eldre Apple-einingar

Merk at Safari vert oppdatert når operativsystemet vert oppdatert. Det tyder at eldre Apple-einingar der operativsystemet ikkje får fleire oppdateringar, heller ikkje får oppdatert Safari. Vi tilrår derfor at du nyttar Google Chrome på Apple-einingar som ikkje er heilt nye.

Dette testar vi for

Når vi testar nettlesarar, kontrollerer vi om:

 • nettsidene blir viste på rett måte på forskjellige skjermstorleikar
 • utsjånad og funksjonalitet fungerer som venta
 • nettsidene følger lover og forskrifter om universell utforming

Dersom du ikkje får Helsenorge til å virke

Dersom du ikkje får helsenorge.no til å virke, kan du prøve å:

 • oppdatere nettlesaren til nyaste versjon
 • bruke ein annan nettlesar frå lista ovanfor

Om du likevel ikkje får gjort det du skal, set vi pris på at du gir oss beskjed om at noko er feil.

Sei ifrå om feil

​At ein nettlesar er testa betyr ikkje at det ikkje kan oppstå feil. Vi set stor pris på tilbakemeldingar frå brukarar når brukaropplevinga ikkje er som ho skal.

Meld feil via kontaktskjemaet, forklar problemet og send med lenka til siden du er på.