Prøvesvar

Her kan du logge inn og se svar på utvalgte prøver og undersøkelser fra sykehus. Hvis du har blitt testet for covid-19 kan du også se dine prøvesvar her.

Prøvesvar fra sykehus 

Sykehus i Helse Vest viser svar på prøver og undersøkelser innen patologi (vev- og celleprøver) og beskrivelser av radiologiundersøkelser (for eksempel røntgen, MR, CT og PET).

Prøver som er bestilt utenfor sykehuset vil ikke vises på Helsenorge. Det gjelder for eksempel prøver som er bestilt av fastlegen, hjemmetjenesten eller andre legekontor. Dette gjelder også selv om prøven er tatt på sykehuset.

Svar på koronatest

Hvis du har blitt testet for Covid-19 kan du se dine prøvesvar ved å logge inn. Du kan ikke registrere eller se svar på selvtest/hjemmetest på Helsenorge. 

Prøvesvar på Helsenorge viser ikke hvilken variant av koronavirus som er påvist.