Prøvesvar

Her kan du logge inn og se svar på utvalgte prøver og undersøkelser fra sykehus. Hvis du har blitt testet for covid-19 kan du også se dine prøvesvar her.

Prøvesvar fra sykehus 

Sykehus i Helse Vest viser svar på prøver og undersøkelser innen patologi (vev- og celleprøver) og beskrivelser av radiologiundersøkelser (for eksempel røntgen, MR, CT og PET).

Prøver som er bestilt utenfor sykehuset vil ikke vises på Helsenorge. Det gjelder for eksempel prøver som er bestilt av fastlegen, hjemmetjenesten eller andre legekontor. Dette gjelder også selv om prøven er tatt på sykehuset.

Svar på koronatest

Hvis du har blitt testet for Covid-19 kan du se dine prøvesvar ved å logge inn. Du kan ikke registrere eller se svar på selvtest/hjemmetest på Helsenorge. 

Prøvesvar på Helsenorge viser ikke hvilken variant av koronavirus som er påvist.

Prøvesvar fra nasjonal prøvesvartjeneste (Pasientens prøvesvar)

Tjenesten er under utprøving og du kan ikke se prøvesvarene dine herfra ennå. Når tjenesten blir tilgjengelig, skal du kunne se alle typer svar på prøver og undersøkelser ved å logge deg inn på tjenesten. Fram til da må du forholde deg til prøvesvar på samme måte som du gjør i dag.

Selv om tjenesten  ikke er tilgjengelig for deg, vil informasjon om prøvesvarene dine lagres allerede nå.