Prøvesvar

Hvis du har blitt testet for covid-19 kan du logge deg inn og se dine prøvesvar her.

I tillegg til svar på covid-19-testen kan du finne svar på eventuelle andre tester som er utført. Svar på prøver som ikke analyseres på medisinske mikrobiologiske laboratorier, som for eksempel hurtigtester for covid-19, vises ikke.

Karantene

Vær oppmerksom på at selv om covid-19 ikke er påvist, kan det hende du likevel skal være i karantene.

Når vises prøvesvarene?

Det kan variere hvor lang tid det tar å få ferdig prøvesvarene, men du vil se dem samtidig som de sendes til legen som rekvirerte prøven – som regel innen noen få dager. Du vil ikke få varsel når prøvesvarene blir synlig i tjenesten.

Har du ikke fått svar?

Kontakt fastlegen din dersom du ikke har fått svar på prøven innen rimelig tid.

Har du ikke personnummer eller D-nummer?

Hvis du ikke har fødselsnummer eller D-nummer, kan du ikke logge inn og se dine prøveresultater på Helsenorge. Du må da avtale med teststasjonen hvordan du skal få informasjon om resultatet på testen.

Andres innsyn i prøvesvarene

Helsepersonell som trenger det for å behandle deg, kan se dine prøvesvar for covid-19 i kjernejournalen din.

Alle oppslag på prøvesvar i kjernejournal registreres i loggen.

Veiledningstjenesten for Helsenorge har ikke tilgang til dine prøvesvar.

Slik forholder du deg til prøveresultatene

Du skal ta kontakt med din fastlege for råd som gjelder spesielt for deg og din situasjon. De som har påvist covid-19, må isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering gjelder for personer som har fått påvist covid-19 eller som sannsynligvis er smittet, men som ikke trenger å ligge på sykehus. Du må være isolert til minst åtte døgn etter at du først ble syk og minst tre døgn etter at du er blitt helt frisk igjen.

Se også oppdaterte smittråd på FHI.no

Hvis du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, som feber, snue eller influensa, skal du holde deg hjemme til du er symptomfri. Hvis du trenger hjelp, skal du ringe til lege. For øvrig kan du følge de rådene og tiltakene som gjelder alle for gode hoste- og hygienevaner, holde avstand og så videre. Hvis du allerede er i karantene, skal du fullføre karantenen selv om prøvesvaret er negativt.

Da blir du satt i karantene. Personer som blir satt i hjemmekarantene, er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der de kan ha blitt smittet. Formålet med karantene er å unngå at du smitter andre mens du selv kan være smittet uten at du føler deg syk. Den som har testet positivt skal følge egne råd for isolasjon.

Hvis du ikke forstår prøvesvaret ditt, kan fastlegen din hjelpe deg. Resultatet av prøvesvaret kan skrives på ulike måter:

  • «Negativt» eller «ikke påvist» i resultatfeltet betyr at det ikke er funnet virus i prøven.
  • «Positivt» eller «påvist» i resultatfeltet betyr at det er funnet virus i prøven, og at du er smittet.

Andre resultater kan være «inkonklusiv» eller «ØD». Det betyr at prøven ikke kan tolkes, og du må trolig ta prøven på nytt. Har du spørsmål om prøvesvaret kan du kontakte fastlegen din.

Hvilke virus og bakterier vises det resultater fra?

Både virus og bakterier kan gi luftveisinfeksjon, og noen ganger bestiller legen din noen andre tester i tillegg. Dette gjøres for å finne ut om det kan være en annen forklaring enn covid-19 dersom du har symptomer som gir mistanke om koronasmitte. Du finner alle prøvesvarene når du logger inn.

Følgende er definert som covid-19-relaterte virus og bakterier. Listen vil bli fortløpende oppdatert:

Mer om tjenesten

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere.

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 1: Innsyn i opplysninger registrert om deg.

Finn mer informasjon om fullmakter.

Du kan benytte denne tjenesten på vegne av barn under 16 år som du har foreldreansvar for, men bare hvis minst én av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet:

  • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne representere barnet.
  • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Hemmelig adresse kalles ofte «fortrolig adresse» eller «adressesperre».

Denne tjenesten er tilgjengelig for personer med fortrolig adresse.

Hvis deler av denne tjenesten inneholder informasjon fra andre tjenester som på grunn av fortrolig adresse ikke er tilgjengelig for deg, vil du heller ikke se det her.

Hvis du bor på fortrolig adresse vil du ikke kunne representere andre på Helsenorge, og andre vil heller ikke kunne handle på dine vegne.

Her er en oversikt over verktøy du kan bruke for å hjelpe til med å stoppe spredningen av koronaviruset.

Koronaverktøy
Illustrasjonstegning av coronavirus

Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Kjernejournal
Illustrasjonstegning av helsepersonell med pasient på båre

Fant du det du lette etter?