Prøvesvar

Her kan du logge inn og se svar på utvalgte prøver og undersøkelser fra sykehus.

Prøvesvar fra sykehus 

Sykehus i Helse Vest viser svar på prøver og undersøkelser innen patologi (vev- og celleprøver) og beskrivelser av radiologiundersøkelser (for eksempel røntgen, MR, CT og PET).

Prøver som er bestilt utenfor sykehuset vil ikke vises på Helsenorge. Det gjelder for eksempel prøver som er bestilt av fastlegen, hjemmetjenesten eller andre legekontor. Dette gjelder også selv om prøven er tatt på sykehuset.

Svar på koronatest

Du kan ikke lenger se prøvesvarene dine for koronavirus på Helsenorge. Har du spørsmål om en koronaprøve du har tatt, kan du kontakte legen din.

Du kan se dine tidligere positive koronaprøvesvar i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) på Helsenorge. MSIS finner du under Helseregistre. Du må være logget inn på Helsenorge for å se prøvesvarende dine i registeret.

Prøvesvar fra nasjonal prøvesvartjeneste (Pasientens prøvesvar)

Tjenesten er under utprøving og du kan ikke se prøvesvarene dine herfra ennå. Når tjenesten blir tilgjengelig, skal du kunne se alle typer svar på prøver og undersøkelser ved å logge deg inn på tjenesten. Fram til da må du forholde deg til prøvesvar på samme måte som du gjør i dag.

Selv om tjenesten  ikke er tilgjengelig for deg, vil informasjon om prøvesvarene dine lagres allerede nå.