Ensomhet

De fleste vil føle seg ensomme i løpet av livet. Ensomhet er ofte en vond følelse, men det finnes måter å få det bedre.

Student som er ensom blant andre mennesker

Hva er ensomhet?

Ensomhet er en følelse av mangel på tilhørighet med andre mennesker, eller et savn etter å føle seg sett og forstått.

Hvorfor er jeg ensom?

Noen føler seg ensom av konkrete årsaker, for eksempel mangel på eller tap av nære relasjoner. For andre er ensomhetsfølelsen noe mer overgripende eller diffust og vanskelig å finne en konkret årsak til.

Ensomhet er ikke det samme som å være alene. Du kan ha mange mennesker rundt deg, men fortsatt føle deg ensom. Å føle seg annerledes, misforstått, ubetydelig eller å oppleve noe vanskelig som du bærer på alene, kan føre til ensomhet.

Råd for å komme ut av ensomheten

Å finne noe som gir hverdagen mening, kan hjelpe mot ensomhet.

For noen kan det hjelpe å søke fellesskap med andre mennesker, mens andre opplever at det hjelper å drive med en hobby eller få et kjæledyr. Det å flytte fokuset vekk fra hvordan du har det, kan faktisk gjøre at du føler deg bedre.

Et sted å begynne hvis du er ensom eller lei deg kan være å lage en telefon- eller chatteliste med folk du kan ta kontakt med. Det er sikkert mange i nettverket ditt som blir glade over å høre fra deg.

Nedenfor følger noen flere råd om hva du kan gjøre dersom du føler deg ensom.

Ikke isoler deg

Det er viktig at du ikke isolerer deg. Isolasjon vil øke følelsen av å være alene.

Snakk med noen du stoler på – vær åpen

Ensomhet er en følelse mange skammer seg over å føle, og kanskje derfor ikke snakker om.

Prøv å snakke med noen du stoler på om hvordan du har det. Ingen kan se inn i hodet ditt, like lite som du kan vite hva andre tenker. Bare det å snakke med noen om hvordan du har det, hjelper ofte. Ved å være ærlig med andre, gir du også rom for at andre kan snakke om sine følelser med deg.

Det er også mulig å oppsøke fastlegen eller en psykolog dersom du trenger profesjonelle å drøfte problemene dine med.

Del positive erfaringer eller opplevelser

For noen kan mangelen på et felleskap være årsaken til ensomhet. Oppsøk sosiale møteplasser, som organiserte fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid. Hvis du har en interesse eller hobby, forsøk å pleie denne i et felleskap med andre. Prøv å lage deg rutiner der du treffer de samme personene gang etter gang. Slik kan fremmede på sikt bli venner.

Bruk internett. Send en melding til en gammel venn, eller oppsøk et felleskap på nett gjennom en interesse du har.

Ikke la frykt hindre deg

Prøv å ikke la frykten for å ikke mestre eller å bli avvist hindre deg.

Forsøk å ta initiativ. By på deg selv og interesser deg for hva andre holder på med. Forsøk å være en god lytter.

Hjelp andre

Å hjelpe andre flytter fokus fra deg selv. Det gir også en følelse av mening. Det kan være dyr eller mennesker, organisert hjelp (se for eksempel tilbudene på frivillig.no), eller små gode gjerninger i hverdagen.

Ha tålmodighet

Ensomhet er en følelse som bygger seg opp over tid. Det tar også tid å føle seg mindre ensom. Ha tålmodighet – det blir bedre.

Prøv å ikke ha for høye krav eller forventninger til et nytt vennskap. Husk at det tar tid å bygge nære relasjoner.

Mental helse

116 123

Mental helses telefon- og nettjeneste er for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.

Døgnåpen tjeneste.

Ettung Grethe. Ensomhet er en vond følelse. Mentalhelse.no [Elektronisk artikkel]. 2020 Jun [hentet 2022-11-22]. Tilgjengelig fra: https://mentalhelse.no/aktuelt/nyheter/mental-helse/ensomhet-er-en-vond-folelse

MacDonald Jareg K. Er du ensom? Du er ikke alene. Psykologisk.no [Elektronisk artikkel]. 2015 Jul [hentet 2022-11-22]. Tilgjengelig fra: https://psykologisk.no/2015/07/er-du-ensom-du-er-ikke-alene/

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 22. november 2022