Isolasjon og ensomhet

Ensomhet er en vond følelse. Du er ikke alene om det hvis du føler deg ensom, og det finnes måter å komme ut av ensomheten på.

Student som går alene, bak andre som går sammen.

Hva er ensomhet?

Ensomhet dreier seg om en ubestemt lengsel eller et savn etter andre mennesker. ​Særlig høytider og begivenheter som forbindes med fellesskap og sosiale opplevelser kan bli vanskelige dersom du ikke har noen å dele dem med.

De fleste studier understreker at det er følelsen av å kjenne seg ensom som er skadelig. Det å være alene er med andre ord ikke det samme som å være ensom.

I følge psykolog og forsker på ensomhet, John Cacioppo, går hjernen inn i en overlevelsesmodus når du føler deg ensom. Dette kan føre til at du blir selvfokusert og opptatt av hvordan du selv har det, og glemmer å fokusere på hvordan andre rundt deg har det.

Råd for å komme ut av ensomheten

​Det kan være vanskelig for andre å se at du er ensom, og det er ikke alltid så lett å fortelle omgivelsene at du ikke har det så bra. Nedenfor følger noen råd om hva du kan forsøke å gjøre for å komme deg ut av ensomheten.

Snakk med noen du stoler på

Snakk med noen du har tiltro til om hvordan du føler det. Ved å åpne deg og bli mer personlig overfor en du har tillit til, øker sjansen for at den du forteller det til også følger opp dette senere. Det er også mulig å oppsøke fastlegen eller en psykolog dersom du trenger profesjonelle å drøfte problemene dine med.

Del positive erfarginer eller opplevelser

Å dele positive erfaringer eller opplevelser med andre har vist seg å ha en overraskende positiv virkning på følelsen av ensomhet. Oppsøk sosiale møteplasser, som organiserte fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid. Hvis du har en interesse eller hobby, forsøk å pleie denne i et felleskap med andre. Prøv å lage deg rutiner der du treffer de samme personene gang etter gang. Slik kan fremmede på sikt bli venner.

Ikke la frykt hindre deg

La ikke frykten for å bli avvist hindre deg. Forsøk å ta initiativ. By på deg selv og på de kontaktene du allerede har. Forsøk å fokusere på hvordan andre rundt deg har det, mer enn på egen følelse av ensomhet.

Bruk internett

Sosiale medier kan være en vei ut av ensomheten, i alle fall for de som i utgangspunktet har hatt gode relasjoner, men som av en eller annen grunn har havnet i en situasjon der de kjenner seg ensomme.

Ikke ha for høye krav

Ikke ha for høye krav eller forventninger til et nytt vennskap. Det tar tid å få nære relasjoner.