Høsting av sæd av medisinske årsaker

Menn kan i enkelte tilfeller få dekket utgifter til legemidler ved høsting av sæd med tanke på fremtidig ønske om å få barn. For å få utgiftene dekket må det være medisinske årsaker til høstingen.

Behandlingen er aktuell når en person står i fare for å bli steril av medisinske årsaker, for eksempel ved kreftbehandling. I disse tilfellene kan det være aktuelt å høste sæd for å forsøke å få barn en gang i fremtiden. Denne behandlingen anses som ledd i en senere infertilitetsbehandling.

For å få støtte til behandlingen må utgiftene dine først komme opp i 19 419 kroner, som er egenbetalingssummen per 1. januar 2023. Egenbetalingssummen blir regulert hvert år. Egenbetalingen er den samme som ved bidrag til legemidler ved infertilitetsbehandling.

Du kan få bidrag uavhengig av hvor behandlingen gjennomføres, og det er ikke av betydning om behandlingen gjennomføres offentlig eller privat.

Hva kan du få støtte til?

Du kan få støtte til til hormonpreparater og preparater som direkte eller indirekte påvirker kjønnshormoner og forplantningsevne. Utgifter til sprøyter og kanyler regnes som en del av legemiddelutgiftene til infertilitetsbehandlingen. Se også rundskrivet til folketrygdloven § 5-22, infertilitetsbehandling og PGD-behandling.

Endringer i rundskrivet til folketrygdloven § 5-22. Bidrag til spesielle formål

De regionale helseforetakene har overtatt finansieringsansvaret for uthenting av egg med tanke på fremtidig barneønske, inkludert legemiddelbehandlingen. Helfo kan fortsatt gi bidrag til legemiddelbehandling ved senere innsetting.

Husk dokumentasjon

Legen eller sykehusavdelingen må skrive en erklæring på at medisinske årsaker nødvendiggjør høsting av sæd for fremtidig barneønske. Erklæringen må sendes til Helfo, sammen med dokumentasjon på utgifter.

Ta vare på kvitteringene. Din egenbetaling i forbindelse med høsting av sæd kan senere vurderes som grunnlag for bidrag i en infertilitetsbehandling.

Du må sende krav om refusjon til Helfo innen seks måneder etter at egenbetalingsummen er nådd. Fristen for å sende inn søknad om refusjon for utgifter til legemidler begynner å løpe når du har nådd grensen for egenbetaling.

Send søknad til Helfo

​Du trenger spesifiserte kvitteringer (eller apoteklister) som vedlegg. Disse må inneholde

  • pasientens navn
  • legemiddelets navn
  • pris på legemidlene
  • kjøpsdato
  • navnet på forskrivende lege

Du trenger også at behandlende lege fyller ut legeerklæringen som er en del av skjemaet under.

Under finner du lenke til søknadsskjema for refusjon. I samme skjema finner du erklæringen som legen din skal fylle ut.

Send inn skjemaet sammen med originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Senere infertilitetsbehandling

Ved senere infertilitetsbehandling gjelder regler om stønad til utgifter til legemidler ved infertilitetsbehandling og PGD-behandling.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av andre, må du ha fullmakt.

Les mer om hvordan du kan ordne fullmakt ved Helfo-henvendelser.

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert fredag 1. desember 2023