Kursopphald i utlandet for barn med medfødde sjeldne tilstandar

Helfo kan refundere utgifter til deltaking på kurs eller samlingar i utlandet for barn med medfødde sjeldne tilstandar. Dette gjeld når det ikkje finst kompetansesenter eller fagmiljø med spesiell erfaring med den aktuelle diagnosen/tilstanden i Noreg. Dersom tilbodet finst i Norden, må det brukast der. Helfo kan òg dekkje utgifter til personar over 18 år.

Helfo. Illustrasjonsbilde. Foto: Morten Rakke